#Pravilo 6: Siguran zagrljaj | kulturpunkt

Natječaji Poziv na sudjelovanje

<

#Pravilo 6: Siguran zagrljaj

Natječaj #Pravilo 6 promovira sigurnosti u prometu i primjenu pravila #6 Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) i Michelina te potiče audiovizualno stvaralaštvo djece i mladih.

ROK: 23.04.2017

Na natječaj #Pravilo 6: Siguran zagrljaj prijaviti se mogu djeca i mladi do 24 godine. Prijavitelj može biti pojedinac ili grupa te može prijaviti samo jedan rad u pojedinoj kategoriji. Filmovi mogu biti bilo kojeg filmskog roda, vrste i žanra, trajanja do 1 minutu. HAK za potrebe izrade filmova stavlja na raspolaganje vizuale koje će koristiti u kampanji. Nakon provedbe natječaja HAK stječe pravo iskorištavanja nagrađenog filma isključivo u svrhu obrazovne i informativne svrhe, o čemu se autor nagrađenog filma obvezuje s HAK-om zaključiti poseban ugovor.

Na natječaj je moguće prijaviti radove u 2 kategorije:

1. Djeca (do završenog 8. razreda osnovne škole)

2. Mladi (učenici srednjih škola, studenti i mladi do navršene 24. godine)

Natječaj je otvoren do 23. travnja. Sve detaljnije informacije potražite ovdje.

Objavio/la vatroslav [at] kulturpunkt.hr 28.02.2017