Od navijača do hiperpotrošača

Piše: Ante Jerić

Je li Naš Hajduk doista naš?