Vijesti | kulturpunkt
Vijesti Civilno društvo

Otvaranje Doma u punom kapacitetu

KAoperativa je objavila istraživanje o potrebama na lokalnoj kulturnoj sceni i film o mogućnostima prenamjene neiskorištenih prostora u gradu Karlovcu.

Vijesti Financiranje

Obilježavanje novih teritorija

Piše: Matija Mrakovčić

Izmjene Zakona o porezu na dohodak utjecat će na prihode jedinica lokalne i regionalne samouprave, a time i na financiranje školstva, socijalne skrbi te kulturnih djelatnosti.

Vijesti Film

Mogućnosti susreta

Klubvizija SC i njenih sedam autora predstavit će svoj rad u roterdamskom filmskom klubu WORM.

Vijesti Civilno društvo

Širi društveni kontekst

Katalog programa neformalnog obrazovanja otvoren je organizacijama civilnoga društva koje provode programe i građanima koji žele steći nova znanja.

Vijesti Vizualne umjetnosti

Iščitavanje povijesti

Izložba Povijest postdigitalnog: snimke medijske umjetnosti 1960-ih i 1970-ih istražuje posljedice stvarnog i naizgled trajnog prodora digitalnog u ljudske živote.

Vijesti Teorija

Krenuti u novom smjeru

Zbornik Degrowth: A Vocabulary for a New Era neophodan je izvor informacija svima koji se bore za stvaranje drugačijeg i pravednijeg svijeta.

Vijesti Teorija

Budućnost koja to nije

Otvoreni seminar Instituta za trajanje, mjesto i varijable bavi se digitalnim i analognim krhotinama antifašističkih spomenika te pitanjem o tim objektima kao okamenjenoj revoluciji.

Vijesti Film

Nastavljanje niza

Kokoška redateljice Une Gunjak osvojila je Europsku filmsku nagradu za najbolji kratkometražni film.

Vijesti Teorija

Nekropolitika i biopolitika

Marina Gržinić predstavit će u Zürichu knjigu nastalu u suautorstvu sa Šefikom Tatlićem.

Vijesti Vizualne umjetnosti

Otvaranje prostora za raspravu

U sklopu novog projekta Tirana Art Laba svoje radove izlažu Nemanja Cvijanović i Ibro Hasanović.

Vijesti Financiranje

Za veće vrednovanje rada

Europska agencija za obrazovne, audiovizualne i kulturne politike objavila je natječaj za potpore europskim platformama.

Vijesti Teorija

O kapitalu i umjetnosti

U novom broju časopisa Frakcija razmatra se složeni odnos novca prema umjetničkim procesima i narativima.