Civilno društvo | kulturpunkt

Uključeni u sve, prioritet ni u čemu

Piše: Matija Mrakovčić

Iako nominalno uključeni u sve tematske prioritete ESF+, civilno društvo nema uvid u proces alokacije sredstava niti su predviđena sredstva za jačanje njihovih kapaciteta.

Kolektivnim djelovanjem do većih prava

Pripremila: Ivana Pejić

Pravo na grad organizira online razgovor s Jacobom Willsom, organizatorom za stambena prava i jednim od pokretača Sindikata londonskih podstanara.