Kritika | kulturpunkt

Kritička dramaturgija

Pripremile: Hana Sirovica i Nina Gojić

Program SPID-a i Kulturpunkta istražuje probleme autorstva i dehijerarhizaciju modela umjetničkog i kritič(ars)kog stvaranja u filmu i izvedbenim umjetnostima.