Politike | kulturpunkt

Neophodno aktiviranje margine

Piše: Ivana Pejić

Mreža Culture Action Europe kampanjom Amplify mobilizira europsku kulturnu zajednicu kako bi u raspravu o oblikovanju budućih politika EU uključila i marginalizirane glasove.