Blic | kulturpunkt

Zajedništvo u posvećenosti dokumentarnom

Pripremila: Hana Sirovica

Uz šaroliku selekciju filmova te popratni diskurzivni program, opatijski Liburnia Film Festival obilježava okruglo dvadeseto izdanje.

Za djelovanje je potrebno razvijati diskurs

Pripremio: Lujo Parežanin

Novi ciklus podcasta Društva arhitekata Zagreba namijenjen je praćenju djelovanja DAZ-a i šire stručne zajednice, ali i teorijskim diskusijama o arhitekturi i urbanizmu.

Dilema ostanka ili nestanka

Pripremila: Ivana Pejić

Ovogodišnji međunarodni festival Zadar snova posvećen je umjetnosti performansa te predstavlja neke od njegovih najzanimljivijih suvremenih predstavnika i predstavnica.

Reproduktivna prava u fokusu

Pripremila: Ivana Pejić

Književno-filmska večer Kina Katarina uključuje projekciju filma Događaj te promociju prijevoda istoimenog romana Annie Ernaux koja tematizira vlastito iskustvo pobačaja.

U smjeru poštene naknade za umjetnički rad

Piše: Ivana Pejić

Udruge UPUH i UPPU Puls objavile su sturukovni cjenik koji pomaže u definiranju naknada za koreografski, izvedbeni i pedagoški rad te služi za upoznavanje s radničkim i autorskim pravima.

Razigrana i angažirana imaginacija urbanog života

Pripremila: Hana Sirovica

U sklopu Blokovog programa Kino na placu održava se besplatna projekcija dvaju filmova koji tematiziraju transformacije rada i urbanog prostora te revolucionarne tekovine.

Što s eurom?

Pripremila: Matija Mrakovčić

Ministarstvo financija je objavilo uputu o prilagodbi aktivnosti neprofitnih organizacija u procesu uvođenja eura kao službene valute.

Dajte da vam odmognemo

Piše: Lujo Parežanin

Brošura Propuštene prilike i neispunjena obećanja Nikole Bukovića ukazuje na sistemske probleme ovdašnjeg financiranja civilnog društva kroz Europski socijalni fond.

Dobrodošao resurs u borbi za bolje radne uvjete

Piše: Lujo Parežanin

Dokument Za pošteno plaćeni rad u kulturi – Kodeks prakse nudi niz korisnih smjernica za definiranje i ugovaranje primjerenih radnih uvjeta u kulturnom sektoru.

Višeslojni pristup teškim temama

Pripremila: Martina Kontošić

Započinje zagrebačko izdanje Perforacija koje nudi promišljanje odnosa čovjeka i prirode, aktivnog starenja i nasljeđa i reakcije na nepravdu i nasilje.

Istraživanje subverzivnog potencijala emocija

Pripremila: Ivana Pejić

Dvanaesto izdanje Organa Vida predstavlja radove koji se suočavaju s tjeskobnom stvarnošću i stvaraju prostor za zamišljanje optimističnijih afektivnih alternativa.

Osamnaest godina Erste fragmenata

Pripremio: Kulturpunkt.hr

Erste fragmenti, jedinstveni po obuhvatnom pristupu podršci mladim autorima, ove godine obilježavaju 18 godina aktivnosti.

Sudionički pristupi upravljanja javnim prostorima

Pripremila: Matija Mrakovčić

Pozivamo medijske radnice i radnike na radionice o modelima civilno-javnog partnerstva u upravljanju infrastrukturom za kulturu u Dubrovniku, Rijeci, Karlovcu, Čakovcu, Splitu i Puli.

Kritička dramaturgija

Pripremile: Hana Sirovica i Nina Gojić

Program SPID-a i Kulturpunkta istražuje probleme autorstva i dehijerarhizaciju modela umjetničkog i kritič(ars)kog stvaranja u filmu i izvedbenim umjetnostima.

Proturječne stvarnosti i različite mogućnosti

Pripremila: Ivana Pejić

Projekt udruge Cirkorama tematizira status suvremenog cirkusa u Hrvatskoj i dovodi u pitanje jednakost njegova tretmana u različitim zemljama Europe.