Galerije | kulturpunkt

Željko Badurina: Vikend slikar

Serija radova Željka Badurine Vikend slikar.

Željko Badurina: Nulla dies sine linea

Serija radova Željka Badurine Nulla dies sine linea.

House of Flamingo

Što biste obukli da se vratimo u srednji vijek?

House of Flamingo predstavlja kostime iz desetljeća koja su napravile velike pomake u načinima odijevanja žena te vlastitu viziju stila budućnosti.

Kulturpunktovi bedževi

Imamo bedževe od pleksiglasa!

Kolokvij o kritici

Rad sketchnoterice Ane Maravić i fotografije s Kolokvija o kritici, 5. i 6. studenog.

Kulturpunkt slavi 10 godina: Put u Slavoniju

Posjetili smo školske knjižnice u Gunji i Račinovcima.

Kulturpunkt slavi 10 godina: To je pitanje kulture?!

Rekli ste nam što je za vas pitanje kulture. Pročitajte u galeriji Sanjina Kaštelana. 

Kulturpunkt slavi 10 godina: Knjižnica je središte škole

Portal Kulturpunkt.hr prikupio je knjige i edukacijske materijale za škole u Gunji i Račinovcima.

Ana Mihalić, iz serije "Prince"

"Nova hrvatska fotografija"

Pregled "nove hrvatske fotografije" u sklopu teksta Što se dešava na fotografskoj sceni?.

Stara tiskara Vjesnik (Dan planeta Zemlje 1994)

Studija slučaja Cvjetni trg

Foto galerija donosi izbor fotografija različitih umjetničkih akcija i intervencija izvedenih na Cvjetnom trgu.