Afirmativno upoznavanje susjednih institucija | kulturpunkt

Vijesti Znanost i obrazovanje

<

Afirmativno upoznavanje susjednih institucija

Neformalni savez Organizam i Udruga bivših učenika ŠPUD-a projektom U krugu škole: Zeleni val povezuju kulturne institucije na gradskoj prometnoj osi istok-zapad.

Piše: Martina Domladovac
  • A
  • +
  • -

U sklopu projekta i izložbe U krugu škole: Zeleni val, u organizaciji neformalnog saveza Organizam i Udruge bivših učenika ŠPUD-a, 7. listopada održat će se prvo od javnih događanja i diskusija. Gosti ovog inauguracijskog događaja bit će domaćini izložbe – Hrvatsko dizajnersko društvo (HDD) i festival DAN D kao jedan od aktera čija se aktivnost mapira u sklopu projekta. U naredna dva tjedna u istom ambijentu, ali i na drugim lokacijama, održat će se i razgovori sa studiom Oaza o Projektu Ilica, udrugom Pimp my Pump, organizacijskim timom Design District Zagreb, te timom projekta Akupunktura grada.

U krugu Škole je kulturno-umjetnički i edukativni projekt koji se u nestalnoj dinamici odvija od 2009. godine na potezu ulica Masarykova-Gundulićeva-Ilica-Frankopanska s ciljem upoznavanja i senzibiliziranja šire javnosti prema značaju Škole primijenjene umjetnosti i dizajna u prostoru i vremenu. U 2016. godini UBU je pokrenuo novu etapu projekta pod nazivom U krugu Škole – Zeleni val sa željom otvaranja novog dijaloga u ovom istraživačkom ciklusu, a postavlja ga na novu dionicu "kruga" Škole – gradsku prometnu os istok-zapad koja povezuje institucije na potezu između HDLU-a i Arhitektonskog fakulteta, najavljuje se.

Okvir u kojem će UBU postaviti ovaj dijalog na Zelenom valu moći će se koristiti kao mogući otvoreni model afirmativnog upoznavanja susjednih institucija, organizacija i njihovih aktera i odnosa spram javnog prostora koji koriste u neposrednoj blizini te njihove aktivacije s ciljem razvoja publike za aktualne projekte. U programu sudjeluju trenutni i bivši učenici ŠPUD-a koji su danas eminentni umjetnici u području likovnih umjetnosti, a sam projekt obuhvaća niz umjetničkih istraživanja, predavanja,umjetničkih radionica, izložbi, debata, produkciju umjetničkih radova te izlaganje u Galeriji HDD-a. Za vrijeme trajanja projekta u HDD-u, UBU će pokrenuti niz dijaloga s odabranim akterima čije će snimke postupno nastanjivati prostor Galerije sve do završne prezentacije i okupljanja 20. listopada. Od 13. do 15. listopada dijalozi će se odvijati u rezidenciji na konferenciji Otvoreni grad – prema Interkulturnom društvenom centru u bivšoj Vojnoj bolnici u Vlaškoj ulici u Zagrebu. Program je za javnost otvoren od 7. do 22. listopada 2016. godine.

UBU – Udruga bivših učenika ŠPUD-a djeluje kao platforma sa ciljem promocije Škole primijenjene umjetnosti i dizajna i njegove djelatnosti na području Republike Hrvatske i u svijetu. Sa Sintomentom - udrugom za multimedijalnu umjetnost i afirmaciju kulture, Babushkom - dizajn studiom za vizualne komunikacije & specijalne moći te arhitektonskim studiom Nefunkcionalni most tvori neformalni savez i umjetničku platformu Organizam. Autori koje Organizam okuplja bave se proučavanjem rubnih područja vizualnih umjetnosti i dizajna, društva i kulture kao i pojavama nastalim transformacijom shvaćanja njihovih ideja u suvremenom društvu, dizajnom atmosfere i kreiranjem događanja koja odgajaju publiku budeći u njima senzibilitet prema umjetničko dizajnerskoj tradiciji i suvremenim pojavama u njihovom neposrednom okružju.

Objavio/la martina [at] kulturpunkt.hr 07.10.2016

VEZANE VIJESTI

Naši se učenici osjećaju dijelom kulturne scene

Razgovarala: Matija Mrakovčić
Filip Pintarić govori o specifičnostima obrazovanja u umjetnosti, kurikularnoj reformi, te drugačijem ustroju umjetničke škole u pogledu sudjelovanja učenika i školske hijerarhije.

Novi pogled na svijet dizajna i arhitekture

Pišu: Prebeg, Markić, Merle, Klobučar, Polondak, Bošnjak, Goddard, Lazić
O izložbi "3LHD interakcije" održanoj u Muzeju suvremene umjetnosti pišu učenici trećih razreda Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb.

U krugu škole - Trg anonimnog umjetnika

UBU i ABS iznova aktiviraju prostor Trga maršala Tita kao mjesto na kojem se već 160 godina kontinuirano izvode različiti tipovi proizvodnje umjetničkog djela i umjetničkog ponašanja.