Aktivizam kao teorijsko znanje | kulturpunkt

Vijesti Teorija

<

Aktivizam kao teorijsko znanje

Ovogodišnji će poslijediplomski seminar u organizaciji Centra za ženske studije biti posvećen konceptu feminističkog znanja u akciji.

Centar za ženske studije od 2000. godine redovito organizira poslijediplomske feminističke seminare pri Inter-univerzitetskom Centru (IUC) u Dubrovniku. Osmišljeno kao nastavak teme prošlogodišnjeg seminara, feminističke kritike proizvodnje znanja, ovogodišnji će poslijediplomski seminar biti posvećen konceptu feminističkog znanja u akciji, njegovoj važnosti i nedostacima kada ga se suprotstavi trenutnom pritisku dokazivanja intelektualnog rada u terminima korisnosti, funkcionalnosti i praktičnosti te pogotovo učinkovitosti, djelotvornosti i isplativnosti.

Ovogodišnji seminar poziva na prijavu radova koji neće biti samo znanstvena izlaganja, već će istraživati nove formate i metodologije dijeljenja znanja. Osnovna su težišta seminara: kako razumijevamo i kako pristupamo trenutnom usporenom hodu feminizma, negativnim stavovima o ženskim i rodnim studijima te diskvalifikaciji feminističkog znanja; koji je status znanja i istraživanja rodnih i ženskih studija, gdje feminističko znanje pozicionira svoje djelovanje; kako preosmisliti prijenos feminističkog znanja u neformalnu edukaciju i praksu u transhistorijskoj perspektivi; koliko je danas daleko utopijska ideja Virginije Woolf o feminističkom sveučilištu?

Voditeljice su ovogodišnjeg seminara Rada Borić, Renata Jambrešić Kirin, Jasmina Lukić i Lada Čale Feldman.

Poslijediplomski seminar poziva na prijavu radova sve zainteresirane mlade znanstvenike i postdiplomce s definiranim interesima u ženskim studijima, transnacionalnim studijima, filozofiji, sociologiji, postkolonijalizmu ili antropologiji. Seminar će primiti 25 sudionika, od toga 15 studenata. Sudionici sami pokrivaju troškove puta, smještaja i prehrane, a određena financijska potpora osigurana je za sudionike iz Centralne i Istočne Europe. Više potražite na istaknutom linku.

Prijedloge radova šaljite do 15. siječnja na jednu i drugu adresu elektroničke pošte, a sve potrebne informacije pronađite na službenim stranicama Centra za ženske studije.

M.M. / CŽS / Fotografija: Christian Tonnis, Virginia Woolf

Objavio/la matija [at] kulturpunkt.hr 07.11.2013