Alternative pritvoru | kulturpunkt

Natječaji Potpora

<

Alternative pritvoru

Europski program za integraciju i migraciju raspisuje natječaj za organizacije civilnog društva sa sjedištem u zemljama članicama EU-a koje se bave izbjeglicama i migrantima.

ROK: 04.04.2019

U Europi raste svijest da pristupi rješavanja izbjegličkih slučajeva i smanjivanje nepravilnosti temeljeni na prisili, kao što je pritvor imigranata, nisu ni humani, niti učinkoviti. Dokazi iz različitih europskih zemalja ukazuju na to da alternative pritvoru (ATD) koje se oslanjaju na dobrovoljno angažiranje kroz upravljanje predmetima mogu pružiti više (troškovno) djelotvoran i humaniji način za upravljanje i rješavanje migracijskih slučajeva.

Kako bi se izgradio i proširio rad koji je EPIM podržao u razdoblju 2016. - 2018., uključujući ATD mrežu i tri ATD pilot projekta u Bugarskoj, Cipru i Poljskoj, EPIM traži organizacije civilnog društva sa sjedištem u zemljama članicama EU-a koje su predane:

Razvijanju njihovih kapaciteta i stručnosti za provedbu upravljanja predmetima i postajanje ključnim akterima u promicanju ATD-a temeljenih na upravljanju predmetima u odnosu na vlasti, druge OCD-e i širu javnost;

Stvaranju novih kvalitativnih i kvantitativnih podataka o učinkovitosti ATD-a temeljenih na upravljanju predmetima i doprinosa zagovaranju i komunikaciji na regionalnoj razini putem ATD mreže;

Konstruktivno angažiranje nadležnih tijela i drugih relevantnih dionika kroz zagovaranje i promicanje šire uporabe ATD-a u nacionalnim migracijskim sustavima kako bi se smanjile nepravilnosti na djelotvornoj, ne-prisilnoj osnovi.

Projekti mogu biti predloženi u partnerstvu ili pojedinačno za vremenski okvir od najmanje 24 mjeseca i za bespovratna sredstva do 120.000 eura.

Rok za prijavu je 4. travnja 2019.

Projektni prijedlozi mogu se dostaviti putem web stranice.

Više o tome kako se prijaviti potražite u pdf dokumentu.

Objavio/la martina [at] kulturpunkt.hr 22.02.2019