Alternativna strategija stripa | kulturpunkt

Vijesti Strip

<

Alternativna strategija stripa

ComiXcon­nec­tion je mreža nezavisnih umjetnika, kolektiva, organizacija, izdavača i galerija koji zajednički rade na jačanju vidljivosti stripa.

Pripremio: Vatroslav Miloš

ComiXcon­nec­tion, Pécs, 4. travnja - 4. svibnja 2014.

  • A
  • +
  • -

U nešto više od godine dana comiXcon­nec­tion je okupio umjetnike iz Rumunjske, Srbije, Mađarske, Slovenije i Hrvatske i organizirao niz izložbi u Puli, Ljubljani, Temišvaru, Bukureštu, Peču, Budimpešti i Osijeku. Trenutno je u tijeku i njihova izložba u novosadskom Muzeju savremene umet­nosti Vojvo­dine, a u veljači i ožujka seli se u Suboticu. 

"Koliko su razno­liki sami nazivi za strip kao medij, toliko se različito i man­i­fe­stira strip u Hrvatskoj, Sloveniji, Rumunjskoj, Mađarskoj i Srbiji. Povi­jest nje­gova nas­ta­janja izravno odražava poje­dine poli­tičke poza­dine i otvorenost društva pri kon­taktu s tim vidom umjet­nosti i komu­nikacije. To je ujedno i razlog zašto i granice između main­stream i alter­na­tivnog stripa vari­raju od zemlje do zemlje. comiX­con­nec­tion pred­stavlja neza­v­isni strip tih pet zemalja u najširem smislu riječi, te skreće pozornost na raz­like, ali i moguće poveznice", ističe se na službenoj stranici projekta.

Mrežu čine organizacije, kolektivi izdavači kao što su Beopolis, Komikaze, Jumătatea plină, Kosmoplovci, Metelkova, Škver! odnosno međunarodno priznate stripašice poput Nine Bunjevac, Ivane Armanini, Dunja Janković, Irena Jukić-Pranjić, Tomaža Lavriča, Andrása Baranyaia, Igora Hofbauera, Mire Župa, Aleksandra Zografa i drugih. 

"U fokusu nisu samo umjet­nici i nji­hova aktu­alna djela. Sves­trana mreža odnosa, koju stvaraju oni sami i koja ih okružuje, jed­nako je važna. Izv­jes­tan broj strip-autora udružuje se u kolek­tive, klubove ili grupe, izm­jen­juje ili skupno izdaje fanzine i mag­a­zine. Sadrža­jem, oblikom i stilom svo­jim radovima svjesno oduz­i­maju mar­ket­inšku vri­jed­nost kojoj main­stream stripovi teže. Oni pripovi­jedaju i oblikuju svoje priče mimo svakog namet­nu­tog obrasca. Nji­hovi stripovi privlače posebnu pub­liku, koja nije sklona kon­ven­cional­nim mar­ket­inškim strategijama", dodaju iz Mreže.

ComiXcon­nec­tion je svojevrsna alternativna strategija stripa. Umjetnici okupljeni kroz tu strategiju, osnaženi logistikom koja nadilazi nacionalne okvire, ima šansu svoj rad predstaviti izvan svojih lokalnih zajednica i doprijeti do neke nove publike. Budući da se radi o umjetnosti koja rijetko uživa institucionalnu zaštitu, a i estetički se ne uklapa u komercijalnu viziju stripa, comiXcon­nec­tion čini hvalevrijedan prostor umjetničke solidarnosti, suradnje i komunikacije. 

Objavio/la vatroslav [at] kulturpunkt.hr 30.01.2015