Antiratni aktivizam i prostori otpora 90-tih | kulturpunkt

Video

Antiratni aktivizam i prostori otpora 90-tih

Pogledajte snimku druge tribine u sklopu programa Aktivističke prakse i civilno društvo u Galeriji Nova.

U četvrtak, 10. travnja, u 19 sati, održana je tribina Antiratni aktivizam i prostori otpora 90-tih u kojoj su sudjelovali Vesna Janković, Sven Cvek i Dražen Šimleša.

Izlaganje Vesne Janković ocrtalo je društveni i politički kontekst nastanka i djelovanja Antiratne kampanje Hrvatske, temeljne ideje i vrijednosti koje ARK zastupa (antinacionalizam, pacifizam, ljudska prava...) te organizacijske forme i principe po kojima djeluje (ARK kao mrežna organizacija postavljena na principima direktne/participativne demokracije, građanskog samo-organiziranja i konsenzualnog donošenja odluka). 

Sven Cvek dao je osvrt na specifičnost Autonomne tvornice kulture — ATTACK! u kontekstu aktivističke povijesti koju ovaj niz predavanja ocrtava. ATTACK! se ovdje izdvaja kao projekt koji je za glavnu svrhu deklarativno imao proizvodnju kulture. 

Glavni fokus izlaganja Dražena Šimleše pratio je razvoj aktivizma u prvim godinama novog tisućljeća, te na koji način je otvaranje Hrvatske dovelo i do otvaranja aktivizma prema novim temama u odnosu na 90-e. 

Ovdje možete pogledati i snimku prve tribine, Društveni pokreti 80-tih i preduvjeti za mirovni aktivizam, održane 27. ožujka, 

Izvor: skripta.tv