Borba u umjetnosti | kulturpunkt

Vijesti Teorija

<

Borba u umjetnosti

Knjiga Partizani u Jugoslaviji s posebnim naglaskom na film i književnost istražuje partizanski narativ u umjetnosti.

Piše: Tomislav Žilić

Pim Stouten, mural u Vili Bled

  • A
  • +
  • -

Zbornik Partisans in Yugoslavia: Literature, Film and Visual Culture ("Partizani u Jugoslaviji: Književnost, film i vizualna kultura") uredili su Miranda Jakiša i Nikica Gilić, a isti je prožet idejom da srž partizanske umjetnosti potječe iz oponiranja. Upravo kao što su i sami partizani bili suprotstavljeni moćnom neprijatelju te suočeni s bespoštednom borbom za život, takvi su se mehanizmi prenijeli i u umjetničku proizvodnju. Partizanski narativ od početka je obilježen dihotomijom "mi" i "oni", koja je postala glavni obrazac u svim važnijim aspektima jugoslavenskog života i djelovanja rane Jugoslavije. Prisutnost tog narativa u kasnijim fazama države i dalje se pokazivao sastavnim dijelom umjetničke proizvodnje, posebice u kontekstu raspada i tranzicije 1990-ih, kada su partizansku umjetnost žestoko napadali pobornici nove nacionalističke paradigme.

"Sveprisutni partizanski narativ u Jugoslaviji imao je mitotvornu ulogu pri ujedinjavanju nacija u novoj državi, a njegova je naknadna dekonstrukcija upila veliku akademsku pozornost nakon raspada države. Ova publikacija pokušava prodrijeti u (hibridnu) prirodu partizanstva kako se ono pojavljuje u filmovima, umjetnosti i književnosti. Partizanstvo se u njoj istražuje kroz partizanske romane, filmove i pjesme te analizom transformativnih procesa partizanskog narativa koji su još u tijeku, uz pregled njihovih prijelaza u popularnu (vizualnu) kulturu", stoji u najavi izdavača, njemačkog [transcript]-a.

Knjizi su tekstovima doprinijeli Miklavž Komelj, Tanja Zimmerman, Stinj Vervaet, Maša Kolanović, Natascha Vittorelli, Tanja Petrović, Barbara Wurm, Gal Kirn, Nikica Gilić, Peter Stanković, Ivan Velisavljević, Nebojša Jovanović, Matteo Colombi, Mirt Komel i Zoran Terzić, a neke od tema obrađenih u tekstovima su odrednice partizanskog narativa u poeziji i prozi, reprezentacija partizanki u umjetnosti, vojna ikonografija u popularnoj kulturi i žanrovske definicije partizanskog filma.

Miranda Jakiša profesorica je južnoslavenskih i istočnoslavenskih književnosti i kulture pri Humboldtovom sveučilištu u Berlinu. U radu se ponajviše bavi suvremenim južnoslavenskim književnostima i postdramskim kazalištem. Nikica Gilić profesor je filmologije na Odsjeku za komparativnu knjževnost pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Usto predaje kolegije iz teorije i povijesti filma i na Akademiji dramske umjetnosti.

Objavio/la tomislav [at] kulturpunkt.hr 20.04.2015