Čija je nezavisna kultura? | kulturpunkt

Najave Predavanje

<

Čija je nezavisna kultura?

Predavanje Dimenzije nezavisnosti / Kako se rađaju nezavisne kulture? Seppa Eckenhaussena posvećeno njegovim teorijskim uvidima u nezavisnu kulturu.

24.09.2018

U ponedjeljak, 24. rujna u 19 sati amsterdamski nezavisni istraživač, autor i urednik Sepp Eckenhaussen održat će kratko predavanje Dimenzije nezavisnosti / Kako se rađaju nezavisne kulture?, posvećeno njegovim teorijskim uvidima u nezavisnu kulturu.

Predavanje je rezultat tri mjeseca istraživanja koje je Eckenhaussen predstavio u svom magistarskom radu Kako se rađaju nezavisne kulture? Genealogija nezavisne kulturne scene u post-jugoslavenskom Zagrebu, izrađenom na Sveučilištu u Amsterdamu.

Autor predlaže raspravu o četirima pitanjima: što je nezavisna kultura, odakle ona dolazi, kakva nezavisnost je u pitanju te čija je nezavisna kultura. Također predlaže raspravu o četirima dimenzijama nezavisnosti: distribuciji (raspodjeli osjetilnog, sceni, ideološkom položaju), politici (borbi, kolektivitetu, subjektivizaciji), razlici (linijama grešaka, proturječnosti, kritičnosti) te obliku (sistemskom položaju, zakonu i toku kapitala).

Konačno, Eckenhaussen predlaže i raspravu o četirima aktualnim pitanjima u nezavisnoj kulturi: nezavisnoj kulturi kao specifičnoj generacijskoj pojavi, prekarizaciji, pojavi novih građanskih pokreta te neoliberalizmu i neokonzervativizmu kao dvjema stranama jedne medalje.

Predavanje se održava na engleskom jeziku.

Sepp Eckenhaussen je nezavisni istraživač, autor i urednik iz Amsterdama. Od ožujka do svibnja 2018. godine, Sepp je bio na istraživačkom stažiranju na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu kako bi proučio scenu nezavisne kulture u Zagrebu u kontekstu globalnih neoliberalnih režima. Nedavno je magistrirao na Sveučilištu u Amsterdamu, a u Zagrebu će predstaviti rezultate tog istraživanja.

Objavio/la lujo [at] kulturpunkt.hr 24.09.2018