Clubture - kultura kao proces razmjene | kulturpunkt

Kulturoskop Tekst

<

Clubture - kultura kao proces razmjene

O tome što je Clubture, na koji način funkcionira te koji su njegovi ciljevi pročitajte u tekstu voditeljice mreže, Emine Višnić.

Emina Višnić
  • A
  • +
  • -

Mreža Clubture okuplja organizacije nezavisne kulture iz Hrvatske te funkcionira kao suradnička platforma unutar koje one razmjenjuju programe, odnosno izravno surađuju na specifičnim projektima. Zahvaljujući raznolikosti i širokom rasponu njihova djelovanja, dinamičnosti i brojnosti programa te inovativnom modelu suradnje i odlučivanja, mreža je postala značajan akter nezavisne kulturne produkcije u Hrvatskoj, i to prvenstveno u relativno novim (i graničnim) poljima, kao što su urbana kultura, kultura mladih, interdisciplinarni umjetnički i kulturni projekti, aktivistički i socijalno angažirani programi itd. Clubture povezuje aktere koji su dobrim dijelom orijentirani prema svojim lokalnim zajednicama, ali i one koji se istovremeno okreću regionalnoj i široj međunarodnoj suradnji te se temelji na razmjeni kulturnih sadržaja između različitih gradova i manjih mjesta u Hrvatskoj.

Kultura kao proces razmjene, što je i podnaslov knjige koju je Clubture izdao povodom svoje 5. godišnjice, temeljna je ideja oko koje se oblikuje mreža Clubture. Njezin osnovni cilj jest omogućiti i poticati izravna partnerstva među organizacijama nezavisne kulture u Hrvatskoj koje se u mrežu mogu uključiti isključivo aktivnim sudjelovanjem u proizvodnji i distribuciji programa. Pri tome organizacije potpuno samostalno biraju partnere – bez obzira na to jesu li prethodno bile uključene u Clubture ili ne. Suradnja se odvija prema unaprijed postavljenom strukturnom modelu koji istovremeno omogućuje stabilizaciju i daljnji razvoj postojećih suradnji, ali i širenje i izgradnju novih, uključujući sve veći broj aktera koji djeluju na raznolikim poljima te kroz različite forme.

Tako je u posljednjih pet godina oko platforme Clubture okupljeno i povezano preko 80 organizacija iz različitih krajeva Hrvatske. Kroz određene kolaborativne formate unutar programa Clubture – HR dosad je ostvareno više od 100 programa, unutar kojih više od 1000 raznolikih javnih događanja koja su se odvijala u više od 50 gradova, pri čemu su ravnopravno bili uključeni kako veći gradovi tako i manje sredine.
Mreža je prema svom modelu odlučivanja visoko decentralizirana i izuzetno participativna. On je izravno vezan uz model programske razmjene i suradnje, a zasnovan je na procesu zajedničkog donošenja strateških, programskih i financijskih odluka.

Nakon prvog trogodišnjeg razdoblja mreža proširuje svoje strateške ciljeve, pa tako i područja djelovanja. Osim navedene programske suradnje u Hrvatskoj, radi se na stvaranju preduvjeta za internacionalizaciju djelovanja te se kreće i u projekte kulturne suradnje u regiji. Tako je pokrenuta programska platforma pod nazivom Regionalna inicijativa Clubturea, unutar koje je dosad ostvareno osam suradničkih projekata koji povezuju organizacije iz Hrvatske s organizacijama iz Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Makedonije.

Mreža i oko nje okupljeni akteri također uviđaju nužnost iniciranja promjena na sadržajnoj i proceduralnoj razini u donošenju i provedbi nacionalnih i lokalnih javnih politika koje se dotiču ovog sektora. To se odnosi, očito, na kulturne politike, ali i na druge javne politike koje više ili manje izravno utječu na stabilnost, rast i razvoj nezavisne kulture. Prije svega to su urbane politike, politike upravljanja prostorom te politike za mlade. Kroz program Kultura Aktiva organizacije iz različitih većih i manjih sredina stekle su osnovna znanja o kulturnim politikama, lobiranju, zagovaranju i praćenju javnih politika. Istovremeno su pokrenule zagovaračke procese u svojim sredinama te su postigle određene konkretne rezultate i stekle značajna iskustva koja su nastavile razmjenjivati kroz mrežu.
Clubture je također, kako bi odgovorio na nedovoljnu i nekvalitetnu medijsku prisutnost nezavisne kulturne produkcije u medijima, pokrenuo i portal Kulturpunkt.hr te časopis 04 - megazin za hakiranje stvarnosti. Portal tako, osim što prije svega promovira i prezentira nezavisnu kulturnu scenu, prati i uz nju vezane građanske inicijative, usmjerene prema širim društvenim pitanjima. Pored ovog fokusa, portal razvija i instrumente za analitički i kritički pristup temama iz područja kulture općenito. Časopis 04 (čiji će posljednji broj biti promoviran 23. studenog u Booksi) pratio je suvremenu nezavisnu kulturnu produkciju (primarno onu koja je usmjerena na širi društveni angažman) u Hrvatskoj, dovodeći je u kontekst sa srodnim tendencijama u inozemstvu, osobito u regiji, istovremeno prateći šira društvena i civilna pitanja.

Permanentno radeći na jačanju vidljivosti nezavisne kulture i komunikaciji prema javnosti, razvijajaći programe jačanja kapaciteta i akumulacije znanja te inzistirajući na široj participaciji u kulturnim politikama, mreža Clubture značajno doprinosi kulturnoj demokraciji te je važan sudionik u ukupnom kulturnom razvitku.

Objavio/la admin [at] kulturpunkt.hr 21.11.2007