Clubture - poziv za predlaganje projekata i programa | kulturpunkt

Natječaji Poziv na sudjelovanje

<

Clubture - poziv za predlaganje projekata i programa

Pozivaju se sve udruge, neformalne inicijative i umjetničke organizacije koje još nisu stekle uvjete za članstvo u mreži Clubture da se prijave za 11. krug Clubture razmjene i suradnje.

16.12.2010 - 17.01.2011
  • A
  • +
  • -
To mogu učiniti s programima i projektima koji s realizacijom započinju najranije 15. ožujka, a završavaju najkasnije 15. prosinca 2011. godine. Prijedlozi za 11. krug primaju se najkasnije do 17. siječnja 2011. Sadržaji koji se predlažu moraju biti u skladu s principima i ciljevima Saveza koji su dostupni na web-stranici www.clubture.org.

Kako prijaviti projekt?
Najkasnije do navedenog roka potrebno je isključivo putem e-maila na adresuclubture@gmail.com " target="" title="" onclick=""> clubture@gmail.com dostaviti prijedlog projekta u obliku odgovora na pitanja navedena u Prijavi za predlaganje projekata s pripadajucim budžetom.

O pozivu:

SU Klubtura godišnje objavljuje dva poziva za predlaganje suradničkih projekata. Ovo je drugi poziv koji je otvoren isključivo za organizacije koje do sada nisu ostvarile pravo članstva. Organizacije koje su do sada sudjelovale kao nositelji suradničkih projekata ili su na drugi način postale članicama Clubturea, pozvane su da predlože suradničke projekte u srpnju 2010. godine.

 

SU Klubtura je na temelju prikupljenih prijedloga putem prvog poziva iz srpnja 2010. koji su zadovoljili principe i model suradnje kroz “Clubture-HR program” kreirala projektni prijedlog s kojim je zatražila financiranje na natječajima za financiranje javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture RH i Grada Zagreba. Nakon prikupljanja prijedloga projekata u drugom pozivu, od svih predlagatelja bit će zatraženo detaljno definiranje projekata, a konačnu odluku o tome koji će se projekti financirati, donijet će zajedno svi predlagatelji i Skupština SU Klubtura u prvoj četvrtini 2011. godine.

Više o uvjetima za predlaganje programa potražite ovdje.

 

Objavio/la vatroslav [at] kulturpunkt.hr 14.12.2010