CuratorLab | kulturpunkt

Natječaji Edukacija

<

CuratorLab

Studij primijenjenih umjetnosti i dizajna Sveučilišta Konstfack u Stockholmu poziva na prijave na jednogodišnji međunarodni kustoski program.

ROK: 16.01.2017

CuratorLab je jedinstveni jednogodišnji međunarodni kustoski i istraživački program koji prima osam polaznika na godinu. Nema fiksirani kurikulum i svake se godine nanovo osmišljava oko aktualnih tema. Prati ga više studijskih posjeta, seminara, predavanja i izleta, organiziranih u suradnji s polaznicima. Susreti su četiri puta na godinu i traju po dva tjedna. Tijekom akademske godine polaznici trebaju realizirati projekt u Stockholmu u formi javne prezentacije (predavanja, izložbe, publikacije, šetnje, projekcije) za koju je predviđen budžet. 

Mogu se prijaviti osobe sa završenom najmanje preddiplomskom razinom u povijesti umjetnosti, primijenjenoj umjetnosti, kustoskim studijima, kritičkim studijima, arhitekturi, obrtu i dizajnu, ili osobe koje imaju ekvivalentno radno iskustvo u nezavisnim kustoskim praksama ili u institucijama tijekom barem tri godine. Studenti s državljanstvom zemalja članica Europske unije ili Švicarske ne plaćaju školarinu.

Rok za prijave je 16. siječnja, a više potražite ovdje.

Objavio/la matija [at] kulturpunkt.hr 06.12.2016