Direktno onemogućavanje umjetničkog rada | kulturpunkt

Vijesti Izvedbene umjetnosti

<

Direktno onemogućavanje umjetničkog rada

Zbog "slučaja" plakata za predstavu Fine mrtve djevojke skupina kulturnih radnika uputila je javnosti prosvjednu izjavu.

"U nizu zloupotreba političke moći, kojima smo, nažalost, prečesti svjedoci, najnoviji slučaj u "režiji" zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića predstavlja grubo zadiranje u domenu kazališne umjetnosti. Riječ je, dakako, o dekretu kojim se zabranjuje plakat za repertoranu predstavu GDK Gavella Fine mrtve djevojke. Proteklih je dana od strane mjerodavnih i strukovno profiliranih pojedinaca i organizacija u javnost dospjelo nekoliko prosvjednih izjava i očitovanja koji su vjerodostojno i argumentacijski precizno ukazali na mnogobrojne aspekte problematičnosti takvog čina. Međutim, smatramo kako u konkretnoj situaciji treba dodatno ukazati na dva problema principijelne razine.

U aktualnom slučaju posebno problematičnim nalazimo eklatantno kršenje zakonskih i podzakonskih propisa od strane zagrebačkog gradonačelnika u čiji zakonski djelokrug upravo spada zaštita i promocija tih normi. Usuprot tome, on je na temelju vlastite procjene i samovolje, mimoilazeći opće zakonske akte i formalno propisane protokole, preskočio Gradsku skupštinu kao nadležnu instancu i dekretom naredio uklanjanje 'problematičnog' plakata za predstavu. Takvo direktno kršenje postojeće legislative, kao i elementarno nepoštovanje djelokruga vlastite funkcije nije ponašanje koje se u demokratskih funkcionalnim sustavima može ili smije tolerirati. Nadalje, grubim nasrtajem na konkretno umjetničko rješenje gradonačelnik je prekršio i članak 68. hrvatskoga Ustava koji jamči slobodu kulturnog i umjetničkog stvaralaštva. U širem smislu, takva intervencija negira elementarno načelo umjetničke autonomije, civilizacijsku stečevinu koju nominalno i u svakom konkrentnom slučaju štite sve demokratske zemlje svijeta. 

Ovaj čin gradonačelnika utoliko, pored nezakonitosti i nelegitimnosti, predstavlja i svojevrsni presedan time što osoba na visokoj političkoj funkciji direktno onemogućuje umjetnički rad, otvoreno kršeći vrijedeće zakonske i podzakonske propise te prijekim ukidanjem slobode izražavanja legitimira radikalne reakcije i osobne napade na umjetnike. Nitko, pa niti gradonačelnik nema pravo iz perspektive osjećaja jednostrano donositi nezakonite odluke o slobodi izražavanja. Nitko, a najmanje političar, ne može kršiti zakone temeljem osjećaja. Mi, potpisnici, smatramo to nedopustivim i pozivamo na najširu potporu ansamblu i svim umjetnicima angažiranim u ovom projektu".

Svi zainteresirani koji žele potpisati izjavu mogu se javiti putem elektroničke pošte u našu redakciju.

 

1. Goran Sergej Pristaš

2. Sibila Petlevski

3. Marin Blažević

4. Davor Žmegač

5. Tomislav Zajec

6. Jasna Žmak

7. Goran Pavlić

8. Agata Juniku

9. Lada Kaštelan

10. Dubravka Crnojević Carić

11. Nataša Govedić

12. Vjeran Zuppa

13. Borna Baletić

14. Nadežda Čačinovič

15. Lada Čale Feldman

16. Borut Šeparović

17. Ljiljana Filipović

18. Branko Brezovec

19. Sanja Iveković

20. Mani Gotovac

21. Vlasta Delimar

22. Seid Serdarević

23. Snježana Banović

24. Silvestar Kolbas

25. Franka Perković Gamulin

26. Dalibor Martinis

27. Leonida Kovač

28. Deni Šesnić 

29. Snježana Tribuson

30. Biserka Cvjetičanin

31. Branimira Lazarin

32. Dejan Kršić

33. Boris Postnikov

34. Boris Popović

35. Sandra Vitaljić

36. Rafaela Dražić

37. Ivor Martinić

38. Emina Višnić

39. Selma Banich

40. Silvia Marchig  

41. Tamara Curić  

42. Branko Baković

43. Vesna Rohaček

44. Goran Navojec

45. Larisa Lipovac

46. Sanja Fruehwald

47. Adam Semijalec

48. Rajko Pavlić

49. Barbara Matijević

50. Zrinka Šimičić Milanović

51. Deana Gobac

52. Bosiljka Vujović-Mažuran

53. Snježana Abramović

54. Laura Potrović

55. Goran Ferčec

56. Ivana Mance

57. Irena Čurik

58. Mima Simić

59. Nikolina Pristaš

60. Ivana Hanaček

61. Vesna Vuković

62. Ivana Ivković

63. Dalibor Prančević

64. Sandi Blagonić

65. Srđan Sandić

66. Maroje Mrduljaš

67. Siniša Labrović

68. Damir Markovina

69. Rajko Pavlić

70. Hrvoje Živčić

71. Marko Golub

72. Vitomira Lončar

73. Srđana Cvijetić

74. Anica Tomić

75. Đurđa Knežević

76. Marija Škaričić

77. Damir Karakaš

78. Danijela Dolenec

79. Zvonimir Dobrović

80. Krešimir Mikić

81. Suzana Marjanić

82. Hrvoje Jurić

83. Bojana Svertašek

84. Ana Zubak

85. Aleksandar Popovski

86. Vanja Cuculić

87. Silvije Novak

88. Ana Kutleša

89. Zinka Kiseljak

90. Margareta Kern

91. Jelena Kovačić

92. Ivica Šimić

93. Igor Bezinović

94. Lana Cavar

95. Elvis Krstulović

96. Dražen Šivak

97. Sunčica Ostoić

98. Milivoj Beader

99. Miroslav Sikavica

100. Tihomir Milovac

101. Ira Payer

102. Irma Omerzo

103. Nenad Roban

104. Sanja Bachrach Krištofić

105. Mario Krištofić

106. Narcisa Vukojević

107. Una Bauer

108. Ivana Sajko

109. Sandra Križić Roban

110. Igor Ružić

111. Vedrana Vrhovnik

112. Dana Budisavljević

113. Hrvoje Slovenc

114. Hrvoje Mabić

115. Andrea Knapić

116. Nada Beroš

117. Sabina Sabolović

118. Mario Kovač

119. Urša Raukar

120. Marijan Crtalić

121. Marko Kostanić

122. Dejan Dragosavac

123. Ana-Marija Bakić

124. Frano Mašković

125. Karolina Suša

126. Goran Petercol

127. Ljiljana Kolešnik

128. Aleksandar Hut Kono

129. Marijana Hameršak

130. Mislav Čavajda

131. Nebojša Slijepčević

132. Pavlica Bajsić

133. Vedran Živolić

134. Mladen Vasari

135. Antonija Letinić

136. Tanja Grozdanić Begović

137. Damir Šaban

138. Dijana Bolanča

139. Koraljka Vlajo

140. Barbara Prpić

141. Boris Greiner

142. Kristijan Ugrina

143. Bruno Gamulin

144. Vili Matula

145. Tomislav Medak

146. Zlatan Krajina

147. Rada Borić

148. Tajana Gašparović

149. Edvin Liverić

150. Darko Lukić

151. Lala Raščić

152. Lino Veljak

153. Nenad Bartolčić

154. Sreten Mokrović

155. Nika Radić

156. Naima Balić

157. Sonja Leboš

158. Đurđica Dehzad

159. Julio Frangen

160. Ivana Durga

161. Ivana Savić

162. Svjetlana Hribar

163. Goran Davitkov

164. Damir Gamulin

165. Saša Vojković

166. Vanda Kušpilić

167. Dora Gelo

168. Lovro Rumiha

169. Karmen Dada

170. Tena Gojić

171. Vanja Nikolić

172. Luka Borčić

173. Maša Milovac

174. Nenad Jalšovec

175. Tomislav Šakić

176. Ana Škegro

177. Mila Čuljak

178. Marin Lukanović

179. Elizabeta Novaković

180. Blanka Budak

181. Sanja Janković

182. Nermin Sarajlić

183. Boris Bakal

184. Tonči Žarnić

185. Zoran Čubrilo 

186. Doris Šarić Kukuljica

187. Nataša Mihaljčišin

188. Martina Vrdoljak Ranilović

189. Ksenija Marinković

190. Nora Krstulović

191. Vedran Peternel

192. Luka Jerković

193. Davor Kanjir

194. Andrea Štalcar Furač

195. Lada Bonacci

196. Miran Kurspahić 

197. Jelena Svilar

198. Tina Antolić

199. Filip Križan

200. Luka Peroš

201. Andrea Giordani

202. Marta Klepo

203. Nancy Abdel Sakhi

204. Boris Pecigoš

205. Iva Visković

206. Ivan Friščić

207. Ivana Horvat

208. Branimir Lukić

209. Jadran Boban

210. Nataša Kopeč

211. Milica Czerny Urban

212. Ana Majhenić

213. Damir Urban

214. Tihana Rajković

215. Oliver Sertić

216. Petra Glad

217. Tomislav Vujnović

218. Maja Marohnić 

219. Marko Sjekavica

220. Milica Manojlović

221. Tihana Lazović

222. Vanja Hraste

223. Andrea Solomun

224. Petra Težak

225. Lana Gojak 

226. Thomas Krstulović

227. Tanja Deman

228. Ana Isaković

229. Ružica Ambruš - Kiš 

230. Walter Križan 

231. Nada Mirković

232. Iva Šimunović

233. Saša Stubičar

234. Jure Matulić

235. Matija Jakšeković

236. Nenad Kovačić

237. Nataša Janjić Lokas

238. Vida Starčević

239. Biljana Glavinić

240. Slavko Sobin

241. Lucija Gusić

242. Vanja Černjul 

243. Draško Zidar 

244. Valentina Meić

245. Ivica Buljan

246. Marko Vučenik

247. Jana Šivak

248. Gorana Perić

249. Darko Gašparović

250. Jasna A. Petrović

251. Petra Radin

252. Dora Lipovčan

253. Vlatko Panić

254. Mihovil Vargović

255. Jasmina Pankova Pokrovac

256. Vanja Sremac

257. Davor Dado Ercegović

258. Valentina Bastalec

259. Snježana Bartolec

260. Romina Kraus

261. Marijana Martelock

262. Zvonimir Peranić

263. Romano Nikolić

264. Dražen Kuljiš

265. Hrvoje Baić

266. Draško Ivezić

267. Lana Kosovac

268. Đorđe Kukuljica

269. Vedrana Klepica

270. Tea Rogar

271. Krunoslav Ožanić

272. Gordana Kovačić

273. Olja Lozica

Objavio/la vatroslav [at] kulturpunkt.hr 22.01.2013