Djelovati lokalno, dogovoriti se globalno | kulturpunkt

Vijesti Kulturne politike

<

Djelovati lokalno, dogovoriti se globalno

Kultura i umjetnost imaju veliku ulogu u procesu socijalne i ekonomske integracije izbjeglica i azilanata. Prijavite se za sudjelovanje na sastanku koji organizira Europska komisija.

Pripremila: Matija Mrakovčić

FOTO: Gustave Deghilage

  • A
  • +
  • -

Nakon odgovaranja na neposredne potrebe izbjeglica i migranata po njihovom prihvatu u novoj zemlji, potrebno je fokusirati se na njihovu socijalnu i ekonomsku integraciju tijekom procesa traženja azila. Kultura i umjetnost u tom procesu gradnje povezanog i otvorenog društva imaju veliku ulogu. 

The Voice of Culture program je Europske komisije kojim se želi otvoriti komunikaciju s organizacijama civilnog društva. Inicijativa želi osigurati da glas profesionalaca u kulturi dopre do samog vrha europskih institucija. Cilj je programa jačanje mogućnosti utjecaja kulturnog sektora pri donošenju novih zakona o kulturi na europskoj razini, a da se pritom dosegne funkcionalniji nivo kolaborativnog rada kulturnjaka i institucija. Program je zamišljen tako da se do kraja 2016. godine obradi šest tema od velike važnosti za kulturu. 

Nakon sastanaka koji su obradili teme razvoja publike, upravljanja kulturnom baštinom, razvoj poduzetničkih i inovacijskih potencijala kulturnih i kreativnih industrija, dijalog kulture u javnim prostorima, otvoren je poziv za sudjelovanje na sastanku o šestoj i posljednjoj temi pod nazivom The Inclusion of Refugees & Migrants through Culture (Inkluzija izbjeglica i migranata putem kulture). 

Na sastanak koji će biti organiziran 9. i 10. lipnja pozvani su prijaviti se predstavnici europskih organizacija civilnog društva, kulturnih institucija, europskih mreža, fondacija, koji imaju određenu stručnost u navedenom polju. Poziv je otvoren do 15. veljače za 35 predstavnika. Aktivnosti na lokalnim razinama iznimno su važne, posebno one koje predvode kulturne i umjetničke organizacije radeći na razini grass-roots pokreta. Na prijavu za sastanak pozvane su prvenstveno organizacije koje rade u zajednici.

Više o pozivu potražite ovdje.

Objavio/la matija [at] kulturpunkt.hr 29.01.2016

VEZANE VIJESTI

Otvaranje dijaloga o kulturi

Pripremio: Tomislav Žilić

The Voice of Culture novi je program kojim Europska komisija želi otvoriti komunikaciju s organizacijama civilnog društva.

Okusi novog doma

Piše: Ida Jagar

Kuharica Okus doma donosi recepte tradicionalnih jela iz matičnih zemalja azilanata i tražitelja azila u Hrvatskoj.

Kreiranje novih mehanizama

Piše: Matija Mrakovčić
Forum za slobodu odgoja izdao je priručnik o tome kako s učenicima razgovarati o izbjegličkoj krizi, a Institut za razvoj obrazovanja založio se za pristup izbjeglica visokom obrazovanju.