Djeluj za kulturu! | kulturpunkt

Vijesti Kulturne politike

<

Djeluj za kulturu!

Culture Action Europe organizira konferenciju Act fot Culture, Act for Europe.

Svijet se mijenja ubrzanim tempom, a mi se trenutno suočavamo s jednom od najvećih kulturnih kriza koje moderni, zapadni društveno ekonomski modeli nisu mogli ni zamisliti. Samo davanje glasa zahtjevima umjetnosti i kulture neće postići promoviranje društava koji njeguju kulturu.

Dok se i dalje zalažu za poboljšanje kulturne politike EU, kulturni djelatnici, aktivisti i voditelji kampanja moraju se progresivno angažirati u svim aspektima politike koja utječe na društveni kulturni razvoj, od lokalne do europske razine. Ekonomski i društveni razvoji, obrazovanje, vanjski odnosi, mladi, inovacija, socijalna skrb i rad, okoliš… sve to sadrži elemente koji izravno utječu na naš kulturni život, na društveni razvoj, kao i, naravno, na uvjete u kojima rade kulturnjaci.

Zalaganje za poboljšanu kulturnu politiku na razini EU-a ostaje osnovno, no došlo je vrijeme za kultiviranje i pružanje mogućnosti za uspostavom dugoročnog paneuropskog kroskulturnog pokreta civilnog društva, uključenog u zalaganje za kulturu kao nužni element za bilo koju strategiju održivog društva.

Program konferencije predstavlja korak naprijed prema više participatornom pristupu, otvorenom za doprinose iz drugih sektora koji se angažiraju na sličan način ui njegovanju nužnih promjena u Europi i šire.

Konferencija je zamišljena tako da omogući sudionicima učenje, sudjelovanje u raspravama, umrežavanje i istraživanje zajedničkih inicijalnih dogovora o tome što bi trebalo napraviti, kako bi to trebalo provesti i kada. Sami programski moduli sastoje se od kombinacije inspirativnih govora i panel debata te intenzivnih neformalnih diskusija, čiji je cilj omogućiti i uvišestručiti razmjenu perspektiva i iskustava kao i omogućiti uspostavu zajedničkih inicijativa. 

Konferencija se održava od 9. do 11. studenog u Bruxellesu, a više o istoj pronaći ćete ovdje

Izvor: CAE

Objavio/la vatroslav [at] kulturpunkt.hr 05.10.2012