Dvije ključne novine | kulturpunkt

Vijesti Kulturne politike

<

Dvije ključne novine

Na ovogodišnji Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2013. godinu mogu se prijaviti i višegodišnji projekti, uz uvjet prilaganja strateškog plana.

  • A
  • +
  • -

Na konferenciji za novinare koja je 2. srpnja bila održana u Ministarstvu kulture, a čiji je povod prošlotjedna objava Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, najavljene su dvije novine u dosadašnjem sustavu financiranja kulture. Tako od sada postoji mogućnost prijave na trogodišnji nacionalni program potpore u kulturi, no samo uz uvjet prilaganja strateškog plana. Od nove odluke o obaveznom prilaganju strateškog plana, nisu izuzete institucije iz kulture koje je osnovala Republika Hrvatska. 

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi osmišljen je kao natječaj putem kojeg će Ministarstvo kulture vrednovati programe i podijeliti sredstva za djelatnosti, aktivnosti, manifestacije i projekte u 2013. godini za one programe koje ocijeni od interesa za Republiku Hrvatsku. Kako je obrazloženo "od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u evropski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnog društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano". Prema tom cilju domaću će kulturu zasigurno pogurnuti ovogodišnja mogućnost trogodišnjg poticanja programa.

Kako je na konferenciji naglasila ministrica Andrea Zlatar Violić, mogućnost prijave za višegodišnje financiranje otvorena je svima, nezavisnim grupama, udrugama, različitim tipovima institucija i ustanova te predstavlja prvi poticaj da ovakav model postane uobičajena praksa na razini hrvatskih gradova i županija. "Višegodišnje financiranje usmjereno je na programe s kontinuiranom trogodišnjom koncepcijom, posebno za one, poput festivala, koji imaju problem diskontinuiteta u financiranju, ali s mogućnošću da se ugovor prekine ako se projekt ne ostvari", kazala je ministrica.  

U Runjaninovoj je također istaknuto kako novim sustavom prilaganja i vrednovanja strateških planova, Ministarstvo može napravi evaluaciju kulturne produkcije koja u jednogodišnjem sustavu gotovo da nije moguća, a kojom bi se osiguralo pravilan ritam između kontinuiteta financiranja i evaluacije kvalitete projekata. Na novinarsko pitanje o situaciji u kojoj neka od institucija ne zadovolji prijavljenim strateškim planom, ministrica je odgovorila kako elementarno funkcioniranje i hladan pogon neće biti upitno, ali hoće programski dio. "Velik posao očekuje se kod institucija koji su se financirale po inerciji, bez analize programskog aspekta", upozorila je Zlatar, dodavši da su u ministarstvu svjesni kako je stupanj znanja o strateškom planiranju kulture u Hrvatskoj relativno nizak, stoga je paralelno uveden sustav edukacije. 

 

Podsjetimo, pravo podnošenja prijava na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi, građani i udruge, kao i  jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. U skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi i Pravilnikom o izboru i utvrđivanju javnih potreba u kulturi te ocjenom izvršenja vezanom uz dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture, uvrstit će se godišnji i trogodišnji programi i projekti. 

U okviru ovog programa potpore, bit će raspisani i posebni natječaji za potporu i otkup vrijednih knjiga, poticanje književnog stvaralaštva, dodjelu stimulacija za najbolja ostvarenja na području književnog stvaralaštva, potpore za programe promocije knjige i čitanja, potpore za organizaciju nacionalnih nastupa na inozemnim sajmovima knjiga, za Poduzetništvo u kulturi te za poticanje glazbenog i dramskog stvaralaštva. 

Svoje prijave na ovaj natječaj možete dostaviti on-line, putem odgovarajućih obrazaca koji su dostupni na internetskim stranicama Ministarstva kulture. Prijavnice popunjene na stranicama ministarstva, predlagatelji trebaju dostaviti i u tiskanom obliku s obrazloženjem zahtjeva i svim prilozima na adresu Ministarstvo kulture, Zagreb, Runjaninova 2. Rok za podnošenje prijava je od 1. srpnja do 1. rujna, a detalje natječaja i elektroničke prijavnice možete pronaći ovdje

KP / Izvor: MK

 
Objavio/la petra [at] kulturpunkt.hr 02.07.2012

VEZANE VIJESTI

Za književno stvaralaštvo

Ministarstvo kulture objavilo je javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2013. godini.

Financiranje javnih potreba u kulturi

Ministarstvo kulture u sklopu redovite dokumentacijsko-analitičke djelatnosti provodi istraživanje o financiranju javnih potreba u kulturi županija, gradova i općina.

Stimulirati pisce

Ministarstvo kulture dodijelit će deset novčanih poticaja za autore i autorice prošlogodišnjih romana.