Feminizam i kultura straha | kulturpunkt

Natječaji Poziv na sudjelovanje

<

Feminizam i kultura straha

Centar za ženske studije objavio je Poziv za sudjelovanje na znanstveno-književnom skupu s međunarodnim sudjelovanjem.

ROK: 15.09.2017

Centar za ženske studije, Zagreb, u suradnji s Odsjekom za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu objavio je Poziv za sudjelovanje na znanstveno-književnom skupu s međunarodnim sudjelovanjem: Feminizam i kultura straha koji će se održati u sklopu Dana Marije Jurić Zagorke 24. i 25. studenog 2017. u Zagrebu, u prostorijama Centra za ženske studije/Memorijalnog stana Marije Jurić Zagorke, na Dolcu 8.

Znanstveni skup u sklopu 11. Dana Marije Jurić Zagorke će se, kao i svake godine, baviti istraživanjem Zagorkina života i stvaralaštva te rodne tematike, a uz krovnu temu rasprava će biti posvećena i ovogodišnjoj nosivoj temi skupa koja je uvijek potaknuta aktualnim društvenim, kulturnim, političkim i ekonomskim okolnostima. Ove godine ta je tema Feminizam i kultura straha.

Pozivaju se istraživačice i istraživači iz područja političkih znanosti, povijesti, filozofije, znanosti o književnosti, kulturalnih studija, edukacijskih znanosti, sociologije, lingvistike, medija, komunikacija i novinarstva, antropologije, etnologije, kao i sve druge koji žele doprinijeti raspravi i pokušaju da se bolje razumije ova dinamika koja transformira naš politički i širi kulturni prostor. 

Prihvatit će se izlaganja na hrvatskom i engleskom jeziku.

Sažetak izlaganja (između 150 i 300 riječi) s kraćim životopisom treba poslati na e-mail adresu. Rok za prijavu je 15. rujna 2017.

Kotizacija:

Autori/ce radova: 150 kn

Kotizacija uključuje: sudjelovanje na konferenciji, konferencijske materijale, osvježenje, ručak i potvrdu o sudjelovanju na skupu.

Studenti/ce postdiplomskih studija, nezaposleni/e i sudionici/bez izlaganja ne plaćaju kotizaciju.

Ostale uvjete natječaja potražite ovdje.

Objavio/la martina [at] kulturpunkt.hr 11.08.2017