Folklorni tragovi bluesa | kulturpunkt

Najave Predavanje

<

Folklorni tragovi bluesa

Predavanjem Ode zemlja u led’nu, svak ti šuti istinu Bebè Na Volè i Selma Banich predstavit će rezultate svog boravka u Otvorenom studiju Galerije Miroslav Kraljević.

29.05.2018 , Zagreb - Institut za etnologiju i folkloristiku

Institut za etnologiju i folkloristiku poziva na predavanje Ode zemlja u led’nu, svak ti šuti istinu glazbenika Bebè Na Volè i plesne umjetnice Selme Banich, koje će se održati u utorak, 29. svibnja u 13 sati u knjižnici Instituta, u sklopu ciklusa Tribina IEF-a.

Višetjedni boravak autora u Otvorenom studiju Galerije Miroslav Kraljević u siječnju i veljači 2018. bio je prilika za studiozniji pristup istraživanju folklornog nasljeđa – narodnog bluesa – i s njim povezanih narodnih običaja. U IEF-u će Bebè Na Volè i Selme Banich održati drugu javnu prezentaciju tog istraživačko-studijskog procesa. Predstavit će dvije linije istraživanja: prva se naslanja na tradiciju naricanja – stiliziranog oplakivanja umrlih kako bi se okupljeni prepustili nekontroliranoj bujici emocija, a druga proizlazi iz tradicijskih napjeva koje su zavoljeli proučavajući etnomuzikološke zapise u IEF-u.

Iz prve linije istraživanja, u izvedbi Grupe za nove narodne prakse, nastale su Hihotača i Ustenjača. Riječ je o kolektivnim praksama koje eksperimentiraju s dahom, glasom i tijelom, a mogu se prakticirati kao narodni običaj, terapeutska praksa i/ili improvizirano muziciranje sa zvukom i napjevom koji nastaje iz uzdisanja, jaukanja, kukanja, jecanja, stenjanja, odnosno smijanja. Iz druge linije istraživanja nastale su Bebè Na Volè improvizacije na napjeve s otoka Suska i Paga te Koprivnice i Slavonije.

U sklopu prezentacije moći će se čuti neke od zapisa i saznati više o samom procesu rada na njima.

Objavio/la lujo [at] kulturpunkt.hr 28.05.2018