Fragmenti angažirane povijesti | kulturpunkt

Video

Fragmenti angažirane povijesti

Tribina Ti si tako hladna predstavila je kontinuirano organiziranje žena u odabranim momentima predratnog, ratnog i poratnog perioda.

Tribina Ti si tako hladna. O borbi za ženska i socijalna prava u Hrvatskoj 1917.- 1961. održana je u petak, 18. prosinca, u prostorima Mreže antifašistkinja Zagreba.

O kontinuiranom organiziranju žena u odabranim momentima predratnog, ratnog i poratnog perioda – borbi žena kroz sindikate, na selu i za samoupravljanje – govorili su Marija Ćaćić, Ivana Pejić, Jelena Tešija i Stefan Treskanica iz BRID-a. Također, dan je i drugačiji pogled na motive iz životopisa Tatjane Marinić (1897. - 1966.), borkinje, učiteljice i pionirke domaćih socijalnih službi, čiji su život i rad u prethodnim interpretacijama dobrim dijelom ispisani likovima njenih suradnika i ljubavnika.