Grad za mlade | kulturpunkt

Vijesti Društvo

<

Grad za mlade

Internetsko javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Programa za mlade Grada Zagreba 2015-2018. otvoreno je do 31. ožujka.

Piše: Matija Mrakovčić

FOTO: Rawle C. Jackman

Program za mlade Grada Zagreba 2015-2018. obuhvaća mlade osobe između 15. i 30. godine života odnosno petinu populacije Zagreba, relativno pravilno raspoređenih po gradskim četvrtima, u omjeru oko 17%. Program obuhvaća dvije programske cjeline: temeljno prepoznavanje mladih u društvenoj zajednici Grada i odnosi se na tijela upravljanja i institucije, te tematske podskupine koje prate Nacionalni program za mlade 2014-2017: aktivno sudjelovanje u zajednici, obrazovanje i razvoj cjeloživotnih kompetencija, zapošljavanje i poduzetništvo, stambeno osamostaljivanje, socijalne rizike i podršku, zaštitu prava i sigurnost te zdravlje.

Neke od mjera kojima se namjerava osigurati aktivno sudjelovanje mladih u zajednici jesu dodjela gradskih prostora za rad udruga koje djeluju u korist mladih, podrška osnivanju i djelovanju centara za mlade te podupiranje neprofitnih medijskih projekata mladih i za mlade. Aktivnosti organiziranog provođenja slobodnog vremena bit će potaknute osiguravanjem potpore djelovanju i razvoju Pogona, što podrazumijeva osiguranu godišnju financijsku potporu svakodnevnom radu, obnovljenu i opremljenu dvoranu Jedinstvo te razvijene programe koji potiču stvaralaštvo mladih u različitim poljima suvremene kulture. Provedba aktivnosti djelovanja i razvoja Pogona obuhvaća aktivnosti za mlade provedene bez naplate sudjelovanja, predstavljene mogućnosti sudjelovanja u radu Pogona te načini uključivanja u aktivnosti te unutar Pogona ustrojeno savjetovalište za mlade o kulturi i nezavisnoj kulturi. Činjenica jest da su takve mogućnosti već otvorene, no da je Grad vjerojatno podbacio u informiranju i aktiviranju mladih za uključenje u program, prvenstveno putem obrazovnih institucija i drugih ustanova kojima je osnivač.

Poticanje učenja i stjecanja cjeloživotnih kompetencija kod mladih namjerava se postići, između ostalog, izradom tiskanog i elektroničkog kataloga ponude neformalnih i cjeloživotnih obrazovnih programa za mlade. Autori Programa očito nisu upoznati s postojanjem elektroničkog kataloga nastalog u okviru projekta Novo doba ljudskih prava i demokracija u školama koji provode Mreža mladih Hrvatske, Centar za mirovne studije i GONG

Najvećem problemu mladih – nezaposlenosti – namjerava se doskočiti osiguranim sufinanciranjem prvog zaposlenja za najmanje deset poslodavaca godišnje u trajanju od jedne ili dvije godine kroz umanjenje doprinosa i komunalnih naknada poduzećima koja zapošljavaju određeni udio mladih na neodređeno (već provedenim na razini države, op.a.), potom financiranim javnim prijevozom pri prvom zapošljavanju u trajanju od jedne godine, omogućenim obavljanjem prakse u upravnim tijelima Grada Zagreba i ustanovama kojima je Grad osnivač, priznavanjem staža stručnog osposobljavanja radom u udruzi i omogućenim polaganjem stručnog ispita te priznavanjem volonterskog rada kao kriterija pri zapošljavanju. Poticanje poduzetničke inicijative mladih namjerava se ostvariti, između ostalog, i dodijeljivanjem gradskih prostora te podupiranjem osnivanja zadruga.

Poticanje stambenih mogućnosti za mlade obuhvaća, za početak, izradu stambene politike, potom realizaciju stambenih projekata putem javno-privatnih partnerstava, povoljnije kreditne poticaje, korištenje stambenih prostora u vlasništvu Grada, subvencioniran najam za stambeni prostor u vlasništvu Grada, osigurano besplatno stambeno zbrinjavanje mladih iz sustava socijalne i alternativne skrbi te prenamjenu najmanje jednog neiskorištenog prostora, stana ili zemljišta godišnje u vlasništvu Grada Zagreba u korist povećanja smještajnih kapaciteta. Prema ugovornom obliku javno-privatnog partnerstva rješavat će se i nedostatak, neadekvatnost i dotrajalost školskog prostora i opreme te sportskih dvorana i igrališta, ograničena sredstva za poticanje postojećih te razvoj novih programa i izvannastavnih aktivnosti u osnovnim i srednjim školama.

U javno savjetovanje možete se uključiti do 31. ožujka.

Objavio/la matija [at] kulturpunkt.hr 24.03.2015

VEZANE VIJESTI

Sve su nam potrebniji novi prostori društvenosti

Razgovarala: Janja Sesar
O povijesti borbe za prostore nezavisne kulture u Zagrebu i ulozi nezavisne kulturne scene danas razgovaramo s Eminom Višnić.

Novi modeli savezništva

Piše: Igor Lasić

U suradnji s uredništvom časopisa RAD., prenosimo tekst o kampanji i iskustvima zajedničke borbe sindikata i organizacija civilnog društva protiv monetizacije autocesta.

Modaliteti mogućih rješenja

Pripremila: Matija Mrakovčić
Mreža mladih Hrvatske analizirala je zakonodavne prakse koje uređuju sektore mladih u četiri europske države.