Gradovi budućnosti | kulturpunkt

Vijesti Vizualne umjetnosti

<

Gradovi budućnosti

U Splitu će od 24. kolovoza do 1. rujna biti održana međunarodna ljetna škola dizajna interakcija UrbanIxD – Dizajniranje interakcija u umreženom gradu.

  • A
  • +
  • -

U organizaciji Odsjeka za dizajn vizualnih komunikacija Umjetničke akademije u Splitu i u sklopu UrbanIxD europskog projekta, u Splitu će od 24. kolovoza do 1. rujna biti održana međunarodna ljetna škola dizajna interakcija UrbanIxD – Dizajniranje interakcija u umreženom gradu.

UrbanIxD je dvogodišnji europski projekt koordinacijskih aktivnosti. Tijekom svog trajanja formirat će multidisciplinarnu istraživačku zajednicu koja će djelovati u kontekstu tehnološki proširenog okoliša s posebnim fokusom na ljudske aktivnosti, iskustva i ponašanja koja se događaju unutar njih, kroz dizajn interakcija. Odsjek za dizajn vizualnih komunikacija Umjetničke akademije u Splitu jedan je od četiri europske institucije koje sudjeluju u ovom projektu uz Sveučilište Napier u Edinburghu, Sveučiliste u Aarhusu i Telecom Italia.

Međunarodna ljetna škola u Splitu sastoji se od niza interdisciplinarnih radionica koje će se temeljiti na konceptu, tradiciji i iskustvu Interakcija, radionica iz područja dizajna interakcija koje se od 2004. godine održavaju na Umjetničkoj akademiji. Sudionici i sudionice škole, njih četrdeset, studenti su magistarskih i doktorskih studija, istraživači i praktikanti s do pet godina radnog iskustva u području dizajna općenito, dizajna interakcija, arhitekture, urbanizma, novomedijske umjetnosti, ICT-a, računarstva, sociologije, psihologije, antropologije i ostalih povezanih disciplina, iz Europe i svijeta.

Predavanja i radionice vodit će priznati međunarodni stučnjaci iz područja dizajna i arhitekture poput Andrewa Shobena, Nicolasa Nove, Carlosa J. Gomeza de Llarenae, Sare Božanić, Mirande Veljačić i Dinka Peračića, uz pomoć lokalnih asistenata. Na kraju škole, radovi osmišljeni te realizirani na radionicama bit će prezentirani građanima Splita u obliku javne prezentacije i izložbe. Planirano je da radovi nastali na ovoj ljetnoj školi budu temelj buduće putujuće UrbanIxD izložbe.

Tako će Sveučilište i grad Split krajem kolovoza postati svjetski centar promišljanja razvoja tehnološki proširenih gradova budućnosti, a ljetna škola bit će održana u prostorijama Multimedijalnog kulturnog centra u Domu mladih te će svojim aktivnostima dodatno aktivirati ovaj značajni splitski resurs.

DVK / M.M.

Objavio/la matija [at] kulturpunkt.hr 04.07.2013