Grantovi Ambasade SAD-a | kulturpunkt

Natječaji Potpora

<

Grantovi Ambasade SAD-a

Grantovi su namijenjeni nevladinim i neprofitnim organizacijama, a dodjeljuju se prema odobrenju Ureda za javne poslove. Za prijavu je potrebno ispuniti prijavnicu te priložiti troškovnik izražen u dolarima koji mora biti jasno povezan sa projektnim aktivnostima u projektnom prijedlogu.

Grantovi su namijenjeni podržavanju inicijativa koje promiču civilno društvo; slobodan protok informacija, transparentnost rada vlade; javno obrazovanje i zagovaranje; kampanjama podizanja svijesti o javnom zdravstvu; jačanju organizacija; promiču vladavinu prava i zakonsku reformu; razrješavanje konflikta; ljudska prava; građansku edukaciju; tržišnu ekonomiju; poticanje građana na glasanje i druga izborna pitanja; anti-trafficking i anti-korupciju; etničku i manjinsku ravnopravnost te ravnopravnost žena.

Grantovi se ne smiju koristiti za stranačke političke aktivnosti, no nestranačka izborna edukacija i informiranje javnosti mogu se financirati iz ovih sredstava.

Rok za prijave je 15. lipnja, a dodatne informacije potražite ovdje.Objavio/la antonija [at] kulturpunkt.hr 18.05.2011