Historijska i anticipatorska perspektiva Gotovčevog rada | kulturpunkt

Najave Promocija

<

Historijska i anticipatorska perspektiva Gotovčevog rada

Fokus knjige Tomislav Gotovac: Anticipator kriza je na kritičkim, kustoskim i teorijskim razinama prezentiranja i interpretiranja njegovog života i djela.

20.11.2017 , Rijeka - Muzej moderne i suvremene umjetnosti (MMSU)

Tomislav Gotovac: Liberté, égalité, fraternité, jebali te, 1991. (MMSU press)

U ponedjeljak 20. studenog u 17 sati u MMSU Rijeka održat će se promocija knjige Tomislav Gotovac: Anticipator kriza.

Knjigu će predstaviti urednički tim knjige: Miško Šuvaković, Darko Šimičić, Ksenija Orelj i Nataša Šuković, autorice i autori tekstova Suzana Marjanić, Boris Ružić i Diana Nenadić, kao i Slaven Tolj, ravnatelj MMSU-a i Emina Višnić, direktorica Rijeka 2020. Razgovarat će se o umjetnosti Tomislava Gotovca, o sjećanjima na Gotovca i njegove svjetove, o prirodi eksperimentalnog filma i antifilma, o taktičkim postmedijima unutar različitih umjetničkih disciplina kao i o rekonstruiranju Gotovčevih urotničkih predodžbi svijeta.

Knjiga je nastala suradnjom kustosa, kritičara, povjesničara umjetnosti, teoretičara i umjetnika. Time se ističe složenost i interdisciplinarnost Gotovčevog rada, koji se odvijao između filma, performansa, fotografije i likovnih umjetnosti u vremenu samoupravnog socijalizma, postsocijalizma, tranzicije i početka globalne krize. Nastoji se pokazati umjetničko djelovanje Tomislava Gotovca kao anticipaciju suvremenih umjetničkih, kulturalnih i društvenih promjena koje vode od društva stabilnosti 1960-ih godina do suvremenog društva globalne i europske krize. Time se umjetničko djelo Tomislava Gotovca pokazuje u historijskoj i anticipatorskoj perspektivi.

Tekstovi su svrstani u četiri cjeline. U poglavlju Memorija: moć umjetnika suočavaju se individualna sjećanja na Tomislava Gotovca s historizacijom njegovog djela i konteksta hrvatske i internacionalne neoavangarde. Poglavlje Film: eksperimentalni i / ili antifilm donosi prezentaciju istraživanja izvornog, a to znači filmskog rada Tomislava Gotovca u hibridnom polju fascinacija američkim filmom, eksperimentalnim filmom i antifilmom. Između: taktički postmediji poglavlje je o razvoju Gotovčevog umjetničkog rada prati se u međuprostorima različitih medijskih i umjetničkih praksi od kolaža, intervencija, performansa do aproprijacije. Rekonstruirani subjekt: zavjera slike svijeta ukazuje se na afektivnu prirodu Gotovčevog života i umjetničkog rada koja vodi od sasvim intimnog čina do mitologizacije vlastitog života i ljudskog bivanja u svijetu skrivenih i otkrivenih političkih, seksualnih i, svakako, umjetničkih zavjera.

Autorice i autori tekstova: Goran Petercol i Goran Trbuljak, Diana Nenadić, Marija Katalinić i Boris Ružić, Ana Janevski, Janka Vukmir, Ana Ofak, Andrej Mirčev, Suzana Milevska, Suzana Marjanić, Darko Šimičić, Miško Šuvaković, Ksenija Orelj i Nataša Šuković. Dizajn knjige potpisuju Ana Tomić i Marino Krstačić Furić. Prevoditelji i lektori su Lidija Toman i Graham McMaster. Izdavač je Muzej moderne i suvremene umjetnosti, a suizdavač RIJEKA 2020 d.o.o. Podršku izdavanju publikacije dala je zbirka Kontakt u vlasništvu Erste grupe i ERSTE fondacije, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija.

Objavio/la martina.kontosic [at] kulturpunkt.hr 20.11.2017