Inkluzivna ekonomija | kulturpunkt

Vijesti Društvo

<

Inkluzivna ekonomija

Crowdfunding je proces poticanja većeg broja ljudi da doniraju manju količinu novaca određenom projektu, najčešće putem Interneta.

Piše: Matija Mrakovčić
  • A
  • +
  • -

Stotine platformi za crowdfunding svakog dana raste i prikuplja sve veće iznose, a polako postaju i alternativni pristup financiranja novinarskih projekata. U trenutku kad se mediji bore s osiguravanjem financiranja za ozbiljno istraživačko novinarstvo, crowdfunding čini se kao dobrodošla ideja, iako na taj način financirani projekti raspolažu uglavnom skromnim iznosima. Ipak, poznati su slučajevi iz 2013. godine kada su De Correspondent u Nizozemskoj, Krautreporter u Njemačkoj i El Español u Španjolskoj prikupili milijun eura za svaki od predloženih projekata.

U domaćem su kontekstu još nerazjašnjeni pojava i nestanak public commissioninga - inicijative Ministarstva kulture kojom su 2013. dodijeljena bespovratna sredstva neprofitnim medijima za javno ugovaranje novinarskih radova. Njih petnaest dobilo je jednomjesečnu podršku za rad na predloženoj temi, tri projekta dobila su tromjesečnu podršku, dok su odlukom ministrice dodijeljene još četiri jednomjesečne podrške. Na taj su način po prvi put izravno financirani novinarski radovi te je prvi put o dodjeli javnih sredstava odlučivala cjelokupna zainteresirana javnost. Nakon objave rezultata glasanja, Ministarstvo je rezimiralo da "projekt nije dobio veliki medijski publicitet i da odaziv glasačica i glasača nije bio naročito visok te bi, u skladu s tim, vrijedilo preispitati mehanizme njegove provedbe, ne gubeći iz vida važnost javne financijske podrške nezavisnom novinarskom radu". No, do evalucije projekta, kao ni do raspisivanja novog, za sada nije došlo.

Nedavno je lansirana anketa u sklopu istraživanja o navikama i mogućnostima doniranja hrvatskih građana, koje će biti iskorišteno za izradu platforme za doniranje i pomoć društveno korisnim inicijativama u Hrvatskoj. Model platforme kombinirao bi pretplatu, doniranje, crowdfunding i crowdsourcing, a prvenstveno je orijentirana na manje i mlade organizacije civilnog društva koje trebaju pomoć u pokretanju inicijativa manjeg opsega i budžeta. Prema konzervativnim projekcijama, u prvoj godini dana platforma bi mogla privući 1890 donatora, prikupiti i raspodijeliti oko 3 milijuna kuna te tim sredstvima financirati 365 različitih društveno korisnih inicijativa. Anketa je najviše podijeljena na portalima koje vode organizacije civilnog društva te sam taj čin ukazuje na potrebu osmišljavanja i organiziranja novog načina financiranja, a koje će se obratiti građanima zainteresiranim za društveno korisne projekte. Ipak, s obzirom da je građanin opterećen poreznim davanjima koja se onda raspodjeljuju na subjekte koje građanin ne podržava ili ne želi financirati, bez sveobuhvatne politike koja bi uključila određivanje prioriteta financiranja i koordinaciju raspodjele budžeta među njima, teško je očekivati veće izdatke za društveno korisne projekte organizacija civilnog društva.

Što se novinarskog crowdfundinga tiče, Global Investigative Journalism Network objavio je popis svjetskih i regionalnih platformi za crowdfunding, savjete ako se odlučite za takav način prikupljanja novaca, nekoliko vodiča za organiziranje kampanja te besplatne alate za stvaranje video i audio promotivnih spotova i infografika koje vam mogu pomoći u organiziranju kampanje. Više potražite ovdje.

Ovaj članak objavljen je u sklopu projekta Demokracija bez participacije koji je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Objavio/la matija [at] kulturpunkt.hr 18.02.2015