Interdisciplinarno obrazovanje menadžera u kulturi | kulturpunkt

Vijesti Promo

<

Interdisciplinarno obrazovanje menadžera u kulturi

O stručnom studiju Menadžment i produkcija u kulturi Visoke poslovne škole Zagreb i njegovim perspektivama govori mr. sc. Sanja Rocco, nositeljica ovog studijskog programa.

mr.sc. Sanja Rocco

Visoka poslovna škola Zagreb u 2017. godini obilježava desetu obljetnicu svojeg rada, a akademske godine 2016/2017. upisala je i prvu generaciju studenata na svoj novi studijski program: preddiplomski stručni studij Menadžment i produkcija u kulturi. Uslijed razvoja suvremenih modela umjetničkih i širih kulturnih djelatnosti pokretači studija prepoznali su potrebu prenošenja osnovnih znanja i kompetencija neophodnih za upravljanje projektima i institucijama u različitim područjima kulture i umjetnosti. Kao osnovna snaga novog studija pri VPŠZ-u ističu se suvremeni i inovativni načini učenja koji kroz stručnu praksu i formu radionica uvode studentice i studente u stručno osposobljavanje za galerijske, muzejske, nakladničke, arhivske, knjižnične djelatnosti, kao i za bavljenje kazališnom, glazbenom, filmskom produkcijom.

O studiju i njegovim perspektivama razgovarali smo s mr. sc. Sanjom Rocco, nositeljicom studijskog programa, predavačicom na više kolegija te pročelnicom Katedre za marketing Visoke poslovne škole Zagreb. Sanja Rocco diplomirana je arhitektica s dugogodišnjom praksom na području dizajna vizualnih komunikacija koja je arhitekturu nadogradila znanstvenim magisterijem iz područja marketinga na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Objavila je niz znanstvenih članaka i autorica je elektronskog udžbenika Upravljanje proizvodom, kreiranje marke i dizajn u izdanju VPŠZ-a. U središtu njenoga interesa je dizajnerska orijentacija koju proučava u okviru marketinga kao doktorski kandidat Ekonomsko-poslovnog fakulteta u Mariboru. Posjeduje bogato iskustvo, kako u akademskom svijetu tako i u praksi. Autorica je više izložbenih projekata te je vodila realizaciju brojnih umjetničkih projekata osobito kao predsjednica Sekcije za grafički dizajn Hrvatske udruge primijenjenih umjetnika ULUPUH i direktorica međunarodne izložbe grafičkog dizajna zgraf 8. Dobitnica je nacionalnih i međunarodnih priznanja iz područja dizajna i članica je profesionalnih udruga ULUPUH, HDD te CROMAR.

KP: Možete li nam reći kako je došlo do osnivanja studija Menadžment i produkcija u kulturi na Visokoj poslovnoj školi Zagreb?

Visoka poslovna škola Zagreb jedna je od prvih koja je ponudila stručni studij u Zagrebu - upravo obilježavamo 10. obljetnicu rada te od jeseni prerastamo u poslovno veleučilište - pa smo svojim studijem marketinga i komunikacija probijali led. Hrvatska javnost još uvijek nije dovoljno upoznata s prednostima stručnih studija, koji stavljaju veći naglasak na praksu a manje se bave teorijom, što će nadam se i hrvatski poslodavci u sve većoj mjeri prepoznati. Razmišljali smo o mogućim pravcima razvoja studijskih programa i o potrebama, kako se to danas učestalo govori „tržišta rada“. Široko područje kulturnih industrija koje obuhvaća djelovanje kulturnih institucija (galerijska, muzejska, nakladnička, arhivska, knjižnična) ali i izvaninstitucionalne projekte te umjetničke prakse (vizualne umjetnosti i dizajn, kazališna, glazbena, filmska produkcija) danas sve više osjeća nedostatak menadžera sa specifičnim znanjima kao i producenata za razne vrste događanja, od projekata do festivala i kulturnih događanja vezanih uz turizam. Stoga smo procijenili da bi ovakav studij s jedne strane dijelom bio komplementaran s postojećim, a s druge bi mogao pobuditi interes osoba koje kultura zanima ili se već njome bave ali im nedostaju neka znanja i vještine. Osobe koje se u nas tim poslovima bave mahom su se obrazovale u inozemstvu ili uče iz iskustva.

KP: Možete li nam reći više o politici povezivanja studija Menadžment i produkcija u kulturi s kulturnim institucijama? Koje su to institucije i koji su sve oblici suradnje uključeni?

Prilikom pisanja projekta dobili smo podršku mnogih institucija i umjetničkih udruga koje su prepoznale ovu potrebu. U ovoj prvoj akademskoj godini već smo realizirali ili smo u procesu ugovaranja nekoliko konkretnih suradnji (npr. Muzej Mimara, Muzej za umjetnost i obrt, Muzej suvremene umjetnosti, Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, ULUPUH, te nekoliko nezavisnih menadžera i producenata u kulturi), također smo članica mreže HKKKI, tako da će našim studentima biti osigurana praksa koja im je obveza na preddiplomskom studiju, a s ovih nam suradničkih institucija dolaze nastavnici ili gosti predavači koji pokrivaju specifična područja svojeg interesa i segmente kojima se bave.

KP: Kakva su iskustva VPŠZ u provođenju Erasmus projekata?

Već 3 godine uspješno provodimo projekte mobilnosti prvenstveno studenata koji usvajaju nova znanja i iskustva na stranim visokoobrazovnim ustanovama te obavljaju stručnu praksu u međunarodnim tvrtkama, ali i nastavnog i nenastavnog osoblja, koje također sudjeluje u raznim oblicima usavršavanja širom Europe. Tako nam i Agencija za mobilnosti i programe EU svake godine dodjeljuje sve veća sredstva za provedbu projekata mobilnosti u svrhu studiranja, stjecanja stručne prakse, profesionalnog usavršavanja i rada na inozemnim partnerskim institucijama, kojih već imamo u neposrednom okruženju (Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina) ali i u ostalim zemljama EU (Španjolska, Austrija, Njemačka, Turska, Poljska). Iz godine u godinu se iskustva s mobilnosti diseminiraju te postaju sve vidljivija našim studentima i zaposlenicima što rezultira rastućim interesom za korištenjem bespovratnih sredstava za stjecanje vrijednih inozemnog iskustva.

KP: Planirate li aplicirati i na druge strane fondove?

Unutar Erasmus+ programa postoji više ključnih aktivnosti kojima se podupire internacionalizacija visokoškolskih institucija. Svakako imamo u planu aplicirati i na druge europske projekte, čime bi brže i konkretnije postigli potpunu internacionalizaciju sustava.

 

KP: Kakvi su planovi za budućnost studija Menadžment i produkcija u kulturi?

Ja vjerujem u naš promotivni slogan Kultura means business, te povećan interes za ovaj studij u narednim godinama. Referentnu osnovu za izradu elaborata preddiplomskog stručnog studija (koji nosi 180 ECTS bodova) činili su programi renomiranih akreditiranih europskih obrazovnih ustanova. Koncipiran je kao interdisciplinarni studij koji obuhvaća umjetničko područje te područja društvenih i humanističkih znanosti. Već radimo na projektu diplomskog studija Menadžmenta i produkcije u kulturi (ova razina nosi dodatnih 120 ECTS), koji će predstavljati logičan nastavak, tako da planiramo kako ćemo ga ponuditi već prvoj generaciji naših završenih studenata preddiplomskog studija u ak. god. 2019./2020. Diplomska će razina ulaziti još dublje u sva specifična područja upravljanja u različitim kulturnim institucionalnim te izvaninstitucionalnim umjetničkim projektima i praksama. Tako će se u obrazovnom procesu s naglaskom na radionice omogućiti interdisciplinarno obrazovanje suvremenih stručnjaka, obzirom na rastuće potrebe za obrazovanim menadžerima kao i producentima u području kulture i umjetnosti, koji kao što znamo već odavno imaju svoje mjesto u razvijenim europskim zemljama.

Objavio/la martina.kontosic [at] kulturpunkt.hr 13.07.2017