Intervenirati u javni diskurs | kulturpunkt

Vijesti Teorija

<

Intervenirati u javni diskurs

Jednodnevni festival Intervencije bavi se gorućim pitanjima geopolitičkog, kulturnog i ekonomskog položaja Splita unutar europske mediteranske periferije.

  • A
  • +
  • -

Fokus je Intervencija rasprava o ekonomskoj situaciji u Dalmaciji promatranoj u širem, mediteranskom kontekstu te o utjecaju krize na položaj žena u sveudilj patrijahalnoj sredini kroz javnu tribinu, predavanje i društveno angažirani dokumentarni film.

Proces deindustrijalizacije i turistifikacije Splita te cijele Dalmacije doveo je do situacije u kojoj je svaki drugi radno sposobni stanovnik Splita nezaposlen, dok su oni zaposleni većinom prekarni radnici u sezonskim turističkim poslovima. Iako je ova situacija alarmantna kako u ekonomskom, tako i u društevnom kontekstu, u javnom se diskursu o ovim problemima vrlo malo govori. Ako se takvi procesi nastave u Dalmaciji, a posebice u Splitu, slika Južne Europe kao mediteranske periferije koja je prošla ili prolazi kroz iste procese može zaista poslužiti kao upozorenje. Kao što i sam naziv govori, nakana je festivala  intervenirati u javni diskurs, upozoriti na negativne posljedice i potaknuti javnu raspravu o mogućim rješenjima.

U sklopu Intervencija bit će održana tribina Žene, rad i ekonomska kriza posvećena položaju žena u Hrvatskoj danas, s naglaskom na dalmatinski kontekst. Rijetko dostupni poslovi u Dalmaciji uglavnom su prekarni, a time i sve manje na raspolaganju ženama, čime  se dodatno perpetuiraju tradicionalne rodne obrasce ponašanja zbog ekonomske ovisnosti žena. O pitanjima napretka u položaju žena u obitelji, na radnome mjestu i društvu općenito u posljednja dva desetljeća te utjecaju ekonomske krize na povratak u tradicionalne patrijarhalne rodne uloge govorit će sudionice tribine Valerija Barada, Tihana Rubić, Jagoda Milidrag Šmid i Suzana Kunac. Tribinu moderira Antonija Primorac.

U suradnji sa Subversive Festivalom u jednodnevnom splitskom druženju i razmatranju situacije na Mediteranu sudjelovat će i Costas Douzinas, redoviti profesor na Sveučilištu Birckbeck u Velikoj Britaniji. Douzinas će održati predavanje o situaciji na europskoj periferiji, Mediteranu, nakon kojeg će uslijediti projekcija filma Katastroika redatelja Arisa Chatzistefanoua i Katerine Kitidi te rasprava o filmu koju moderira Maja Miše.

Intervencije će biti održane u petak, 17. svibnja u Gradskom kazalištu mladih s početkom u 18 sati.

Izvor: Intervencije

Objavio/la matija [at] kulturpunkt.hr 14.05.2013