Ispravak netočnih navoda | kulturpunkt

Vijesti Javni prostor

<

Ispravak netočnih navoda

Udruge Zelena akcija, Srđ je naš i Pravo na grad 3. travnja 2013. objavile su zajedničko priopćenje o studiji prihvatljivosti utjecaja na okoliš golf-resorta na Srđu.

  • A
  • +
  • -

Kao reakciju na vijest objavljenu u našem mediju istog datuma primili smo demanti iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode koji smo prema članku 40. Zakon o medijima dužni objaviti te ga objavljujemo u cijelosti:

"Zelena akcija, Srđ je naš i Pravo na grad pozvali su 3. travnja 2013. ministra zaštite okoliša i prirode Mihaela Zmajlovića  da izda rješenje kojim se utjecaj na okoliš golf-resorta na Srđu proglašava neprihvatljivim. Udruge tvrde da studija utjecaja na okoliš  golf-resorta na Srđu ima cijeli niz manjkavosti, navodeći ih u 11 točaka. U nastavku slijedi ispravak netočnih navoda po točkama iz priopćenja.  

1. Pri procjeni utjecaja nije uzet u obzir utjecaj dva apartmanska naselja sa preko 400 apartmana.

Navedeno je razmotreno u poglavlju 3.3. Analiza odnosa zahvata prema postojećim i planiranim te prema zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, 4.1. Pregled utjecaja zahvata tijekom građenja zahvata i 4.2. Pregled utjecaja zahvata tijekom korištenja zahvata.  

2. Nije rađena procjena povećanog crpljenja vode na ekosustav rijeke Omble.

Navedeno je obrađeno u poglavlju studije 1.4.1. Vodoopskrba, 3.2.3. Geološka građa područja lokacije zahvata, 3.2.4. Hidrogeološke značajke terena.  

3. Nisu provedena mjerenja propusnosti odnosno procjeđivanja kroz krški teren (markerima) radi ustanovljavanja eventualnog utjecaja na tokove podzemnih voda i na more niti je planiran kasniji monitoring.

Obzirom na podlogu i način aplikacije sredstava sukladno poglavlju 1.5. Uporaba i održavanje golf igrališta ne očekuju se propuštanja u krški teren. Navedeno je obrađeno u poglavlju studije 3.2.4. Hidrogeološke značajke terena.  

4. U studiji nije procijenjena količina pesticida koji će se upotrebljavati na golf igralištu.

U studiji je procijenjena količina pesticida koji će se upotrebljavati na golf igralištu kao i način aplikacije. Navedeno je detaljno obrađeno u poglavlju 1.5. Uporaba i održavanje golf igrališta.  

5. Nije rađena procjena utjecaja na morske ekosustave zbog ispiranja gnojiva i pesticida.

Obzirom na podlogu i način aplikacije sredstava sukladno poglavlju 1.5. Uporaba i održavanje golf igrališta ne očekuju se propuštanja u krški teren kao niti mogućnost prodiranja gnojiva i pesticida u more. Navedeno je obrađeno u poglavlju 4.2. Utjecaj na vode tijekom korištenja, 4.10.3. Opis utjecaja zahvata na ekološku mrežu i odgovori na pitanja javnosti.  

6. Izgradnjom golf resorta uništit će se 62% autohtone vegetacije, pa je nevjerojatno da se ocjenjuje pozitivnim da će se ovo područje štititi od požara sječom šuma i fragmentacijom staništa.

U poglavlju 4.10.3.1. Mogući izravni, neizravni, privremeni, trajni utjecaji zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i odgovori na pitanja javnosti, obrađeno je navedeno pitanje.  

7. Nije uzet u obzir kontinuirani trend opadanja količina padalina prilikom odluke da se investitoru ustupi više od petine trenutno raspoložive vode sa izvora Omble.

U procjeni korištenja kišnice korišteni su zastarjeli podaci o padalinama iz razdoblja kada su suše bile daleko rjeđe. Nisu uzete u obzir klimatske promjene. U procjenu korištenja voda za navodnjavanje je trebalo uzeti period od posljednjih 20 godina i posebno se osvrnuti na ljetni, sušni period. Navedeno je obrađeno u poglavlju 1.4.1.2. Sustav navodnjavanja i odgovori na pitanja javnosti.  

8. Nije procijenjen potencijalni alergijski učinak trava i drugog alohtonog bilja koje se namjerava saditi na platou brda Srđ.

Navedeno je obrađeno u poglavlju 1.3. Uređenje golf igrališta i odgovori na pitanja javnosti.  

9. Studija je puštena u daljnju proceduru bez da su ispunjeni prethodno eksplicitno postavljeni uvjeti članova povjerenstva.

Navedeno pitanje je usuglašeno u završnoj verziji studije nakon provedene javne rasprave.  

10. Dobit za grad Dubrovnik je rađena na temelju ekonomske studije koja ne zadovoljava suvremene stručne kriterije. Studija procjene troškova i koristi ne postoji.

Navedeno nije obvezni sastavni dio studije utjecaja na okoliš.  

11. Predloženo područje zahvata za potrebe izrade SUO nije ciljano faunistički istraživano.

Navedena pitanja detaljno su obrađena u poglavlju 3.2.7. Bioekološka obilježja / fauna."

 

Ovdje možete preuzeti originalni dokument naslovljen "Ispravak netočnih navoda iz priopćenja Zelene akcije".

Objavio/la vatroslav [at] kulturpunkt.hr 09.04.2013

VEZANE VIJESTI

Utjecaj na okoliš proglasiti neprihvatljivim

Piše: Petra Novak

Zelena akcija, Pravo na Grad i Inicijativa Srđ je naš! pozivaju ministra Zmajlovića da utjecaj na okoliš golf-resorta na Srđu proglasi neprihvatljivim.