Istraživanje novih ekonomskih modela | kulturpunkt

Najave Festival

<

Istraživanje novih ekonomskih modela

Ovogodišnji Hvar Etno Festival povezuje povijest pastirskog naselja Humac i Grapčeve špilje s problematikom turističke gentrifikacije, te umjetničkog nomadizma i migracija.

09.07.2018 - 17.07.2018

Od 9. do 17. srpnja u Humcu i Grapčevoj špilji na otoku Hvaru održava se 4. Hvar Etno Festival Drugi dom.

Tema Drugog doma (Second Home) satkana je oko poveznice povijesti pastirskog naselja Humca i Grapčeve špilje s problematikom turističke gentrifikacije, te pojmova umjetničkog nomadizma, migracija i privremenog boravka. Implementacijom teme u kontekst Etno Hvar Festivala, kroz istraživanje i ko-kreaciju u formatu umjetničkih rezidencija te prezentaciju procesa i rezultata u formatu festivala, započet će istraživanje novih ekonomskih modela baziranih na suradnji umjetnika i lokalne zajednice. 

Osnovna ideja Drugog doma je redefinicija postojećeg Etno Hvar Festivala kao organskog spoja svih tekovina i umjetničkih produkata napravljenih u rezidencijama kroz duži period. Sam festival osmišljen je time kao kulminacija promišljanja i kolaboracija orijentiranih prema revitalizaciji i valorizaciji baštine Humca i Grapčeve spilje, putem aktivne suradnje umjetnika i lokalne zajednice pri istraživanju lokalne povijesti, čime se na suvremeni način dotičnim lokalitetima daje nova vrijednost. 

Format festivala, osmišljen je u obliku interdisciplinarne izložbe / živog muzeja, s programom rezidencija za glazbene i vizualne umjetnike te jasnim naglaskom na kolaboraciji i ko-kreaciji te site-specific intervenciji, povezanim u jednu priču koju sačinjava sveukupnost iskustava, događanja i mjesta, povijesnih i suvremenih. Projekt je osmišljen u svrhu navođenja na promišljanje o budućnosti i turističkoj valorizaciji jedinstvenog primjera dobro očuvane ruralne arhitekture, nekadašnjeg pastirskog naselja Humac, te arheološkog nalazišta Grapčeve špilje, kao i postavljanju pitanja o nepostojanju podataka o lokaciji dijela arheoloških nalaza artefakata kasnoga neolitika, neolitičkoga razdoblja i brončanoga doba nalazišta Grapčeve spilje te potreba da ih se locira i valorizira kao dio lokalne kulturne baštine. 

Objavio/la martina [at] kulturpunkt.hr 09.07.2018