Istraživanje regionalnog kulturnog prostora | kulturpunkt

Vijesti Književnost

<

Istraživanje regionalnog kulturnog prostora

Studentska konferencija Perspektive suvremene komparatistike: Sociologija književnosti održat će se od 28. studenog do 1. prosinca na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

"Na dosadašnjim smo konferencijama u Zagrebu i Beogradu započeli regionalno umrežavanje, uspostavili platformu za suradnju i pobliže sagledali specifične nacionalne pristupe izučavanju književnosti. Kao zaključak se nametnula ideja regije kao jedinstvenog kulturnog prostora koji traži propitivanje dosad prevladavajućeg nekritičkog uvoza i primjene zapadnoeuropskih i angloameričkih metodoloških pristupa i teorijskih okvira.

Međutim, kako bi regionalno zamišljena platforma za izučavanje književnosti uopće mogla funkcionirati, smatramo da je prije svega nužno izbjeći opasnost nepromišljenog poimanja regije kao monolitnog kulturnog prostora te u obzir uzeti u njoj prisutne asimetrične odnose i nerijetko jednosmjerna kretanja kulturnog kapitala. Sukladno tomu, kao širi metodološki okvir ove konferencije odredili smo sociološki pristup izučavanju književnosti", ističu iz Kluba studenata komparativne književnosti "K.".

Izlagači i izlagačice tako trebaju prijaviti sažetke radova koji se bave sljedećim tematskim spektrima: struktura akademskog podučavanja književnosti i nacionalno proučavanje u regionalnom kontekstu. 

Budući da struktura studija književnosti definira sklop znanja jednog stručnjaka/inje i čini u najmanju ruku polazišnu točku daljnjeg proučavanja književnosti, nužno je promisliti proizvodnju znanja u određenom institucionalnom kontekstu te razlike između pojedinih nacionalnih studijskih programa. Uz to bi se izlagačice/i bi se trebale kritički osvrnuti na (ne)zastupljenost pojedinih pristupa  izučavanju književnosti, kao i na kriterije njihovog izbora.

Regionalna je cirkulacija znanja, osim institucionalnim okvirima pojedinih nacionalnih komparatistika, određena jezičnim i kulturnim specifičnostima.  S obzirom na strukturalno jači položaj određenih jezika unutar regije (BHS jezici),  kretanja teorijskog diskursa, kao  i tokovi književnih oblika i tema, ne odvijaju se jednako u svim smjerovima. Radovi ovog spektra bavili bi se detekcijom mehanizama koji usmjeravaju književnu i/ili znanstvenu razmjenu i utjecaje, kao i konkretnim fenomenima koji  s obzirom na takve odnose moći (ne) uspijevaju zauzeti pozicije unutar regionalnog kulturnog polja.

Službeni jezici konferencije su bosanski, hrvatski, makedonski, slovenski i srpski jezik.

Rok za prijavu za sudjelovanje na konferenciji je 1. listopada, dok je rok za slanje sažetaka izlaganja 15. listopada. Kolegice/e čiji su radovi uvršteni u službeni program konferencije o tome će biti obaviještene/i tjedan dana nakon isteka roka za prijavu, dok će gotove radove biti dužne/i dostaviti do 15. studenog.

Obrazac za prijavu nalazi se ovdje i ispunjenog ga je potrebno poslati putem elektroničke pošte

Izvor: KSKK

Objavio/la vatroslav [at] kulturpunkt.hr 25.08.2014