Izlaganje u ciklusu NMG@PRAKTIKA | kulturpunkt

Natječaji Poziv na sudjelovanje

<

Izlaganje u ciklusu NMG@PRAKTIKA

Udruga Mavena – 36 njezinih čuda poziva umjetnike (s naglaskom na mlađe autore/ice, studente/ice, umjetnike/ice i kustose/ice na početku svoje profesionalne karijere) da se prijave za izlaganje u 2020. godini.

Poziv je otvoren za prijavu samostalnih ili skupnih izložbi, akcija, performansa, interdisciplinarnih projekata i kustoskih koncepcija s naglaskom na novomedijske projekte i izložbe koje će biti odabrane kao dio programa NMG@PRAKTIKA u prostorima galerije u sklopu kluba Kocka, Doma mladih ili javnim gradskim prostorima grada Splita u 2020. godini. Izložbe je moguće prijaviti i u formi koncepta ili skice, a u tom slučaju potrebno je specificirati troškovnik za eventualno (su)financiranje produkcije radova.

NMG - Novomedijska galerija međunarodna je kustoska platforma usmjerena na društvene istraživačke projekte koji rezultiraju kustoskim konceptima, intermedijskim događanjima, međunarodnim novomedijskim suradnjama te kreiranjem novih medijskih projekata. Unutar platforme realizira se program NMG@PRAKTIKA, ciklus samostalnih izložbi mladih umjetnika iz Hrvatske i inozemstva u Domu mladih u Splitu.

Prijava treba sadržavati ispunjenu prijavnicu i popratni materijal (do 5 fotografija ili skica, video ili audio zapisa). Prijave se šalju putem maila.

Rok za prijave je 15. srpanj.

Objavio/la hana [at] kulturpunkt.hr 07.06.2019