Izlaganje u Galeriji Šira | kulturpunkt

Natječaji Poziv na sudjelovanje

<

Izlaganje u Galeriji Šira

Galerija Šira Akademije likovnih umjetnosti poziva studente/ice i mlade umjetnike/ce na prijavu za izlaganje radova u 2020. godini.

ROK: 20.08.2019

Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu poziva zainteresirane na prijavu za izlaganje u Galeriji Šira u 2020. godini. Natječaj je prvenstveno namijenjen studentima/cama umjetničkih Akademija u Hrvatskoj i inozemstvu, kao i mladim umjetnicima/ama koji su diplomirali prije maksimalno 5 godina.

Razmatrat će se prijave idućim kategorijama:

- samostalna izložba (do 3 autora)

- skupna izložba (više od 3 autora)  

- umjetnički projekt/lab/radionica/rad u nastanku i sl.  

- popratni program (odvija se između 2 otvorenja izložbi)

Na natječaj se mogu prijaviti isključivo prijedlozi/koncepti koji su detaljno-idejno, organizacijski i vremenski razrađeni te u fazi pripreme. Prednost imaju projekti koprodukcije s drugim umjetničkim Akademijama u Hrvatskoj i inozemstvu, projekti sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i projekti koji osim izložbenog aspekta uključuju i popratni program (radionice, tribine, predavanja, edukativni programi, diskusije i sl.).

Prijavi je potrebno priložiti idejni koncept projekta, tehničku dokumentaciju, troškovnik, fotodokumentaciju, životopis autora/ice (s naznačenom e-mail adresom i brojem mobitela). Prijave se šalju mailom, a više informacija o uvjetima prijave i obaveznim prilozima potražite u cjelovitom tekstu poziva.

Rok za prijavu je 20. kolovoz.

Objavio/la hana [at] kulturpunkt.hr 07.06.2019