Izlaganje u HDD Galeriji | kulturpunkt

Natječaji Poziv na sudjelovanje

<

Izlaganje u HDD Galeriji

Hrvatsko dizajnersko društvo poziva autore i autorske timove na predlaganje izložbi i projekata za program HDD galerije u 2020. godini.

ROK: 28.06.2019

Na Natječaj se mogu prijaviti autori i autorski timovi (dizajneri i oni bliskih disciplina, kritičari, teoretičari i kustosi). HDD galerija je izložbeni prostor i prostor javnih diskusija o dizajnu i vizualnoj kulturi, ali i društvenom kontekstu dizajna, kulture i umjetnosti koji sve te prakse bitno određuje i unutar kojeg one aktivno djeluju. Galerija potiče suvremenu dizajnersku produkciju, realizira nove autorske projekte na sjecištima disciplina, istražuje povijesne dosege dizajna te podržava projekte angažiranog karaktera koji pozicioniraju dizajn kao etički odgovornu disciplinu. Bitno načelo programa je i da se on ne oslanja na nekritičku prezentaciju postojećih projekata, nego da služi kao produkcijska platforma unutar koje se razvijaju i realiziraju novi projekti, te je u tom smislu vidimo kao svojevrstan laboratorij. Zbog važnosti njegovanja stručnog i javnog diskursa o dizajnu, te su izložbe popraćene razgovorima, okruglim stolovima i predavanjima.

Razmatrat će se projekti koji:

– stručno predstavljaju recentnu domaću i međunarodnu dizajnersku praksu visoke razine

– kroz autorske izložbe ili kustoske koncepcije istražuju i reaktualiziraju djela dizajnera iz proteklih razdoblja

– koristeći se metodama dizajna kritički reagiraju na društvene pojave/situacije/probleme

– afirmiraju ključne vrijednosti dizajna te njegovu poziciju u široj javnosti.

Prijedlozi mogu uključivati izložbe u HDD galeriji ili ekstenzivnije projekte koji uključuju izložbu u HDD galeriji. Svaki predlagatelj ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju s više prijedloga. Više o detalja o uvjetima natječaja te o programskoj koncepciji HDD-a potražite ovdje.

Rok za prijavu prijedloga je 28. lipanj. Ispunjene prijavnice šalju se putem maila.

Objavio/la hana [at] kulturpunkt.hr 03.06.2019