Izlaganje u HDD galeriji | kulturpunkt

Natječaji Poziv na sudjelovanje

<

Izlaganje u HDD galeriji

Hrvatsko dizajnersko društvo poziva autore i autorske timove na prijavu za izlaganje u sklopu programa HDD galerije tijekom 2021. godine.

ROK: 10.07.2020

Hrvatsko dizajnersko društvo poziva autore i autorske timove (dizajnere/ice te autore/ice bliskih disciplina, kritičarke, teoretičare i kustosice) na predlaganje izložbi i projekata za program HDD galerije u 2021. godini. 

HDD galerija je izložbeni prostor i prostor javnih diskusija o dizajnu i vizualnoj kulturi, ali i društvenom kontekstu dizajna, kulture i umjetnosti koji sve te prakse bitno određuje i unutar kojeg one aktivno djeluju. Galerija potiče suvremenu dizajnersku produkciju, realizira nove autorske projekte na sjecištima disciplina, istražuje povijesne dosege dizajna te podržava projekte angažiranog karaktera koji pozicioniraju dizajn kao etički odgovornu disciplinu. 

Važan dio galerijskog programa bavi se i poviješću dizajna u Hrvatskoj te nastoji prikazati dizajn ne samo u njegovom oblikovnom i estetskom kontinuitetu, nego i kroz društveni, ekonomski i kulturni kontekst u kojem se razvija. U većini ovih programa sudjeluju mladi autori otvoreni inovativnim i eksperimentalnim promišljanjima, ali i profesionalni dizajneri koji svoje kompetencije koriste u različitim izložbenim projektima formirajući nove hibridne oblike kustosko-dizajnerske prakse. Program je podijeljen u pet programskih linija: Dizajniranje povijesti – historizacija dizajna, Dizajn iz drugog rakursa, Studije slučajeva, Diskurzivni objekti i U prvom licu.

U skladu s programskim smjerom Galerije, na natječaju će se razmatrati se projekti koji stručno predstavljaju recentnu domaću i međunarodnu dizajnersku praksu visoke razine; kroz autorske izložbe ili kustoske koncepcije istražuju i reaktualiziraju djela dizajnera iz proteklih razdoblja; koristeći se metodama dizajna kritički reagiraju na društvene pojave/situacije/probleme; te afirmiraju ključne vrijednosti dizajna te njegovu poziciju u široj javnosti.

Pri selekciji, prednost će imati promišljeni, ekonomični (niskobudžetni) projekti. Prijedlozi mogu uključivati izložbe u HDD galeriji, ili ekstenzivnije projekte koji uključuju izložbu u HDD galeriji. Prijedloge mogu podnijeti autori i autorski timovi iz područja dizajna i srodnih disciplina, kritičari i kustosi. Svaki predlagatelj ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju s više prijedloga. Detaljnije informacije o programskoj koncepciji HDD galerije pročitajte u nastavku teksta.

Prijedlozi se podnose putem prijavnice u prilogu. Natječajni prijedlog treba sadržavati: naziv projekta, detaljan opis projekta, ciljeve projekta, detaljan troškovnik i podatke o predlagatelju (životopis). Ukoliko je potrebno prijavnici možete priložiti dodatne materijale koji daju potpuniji uvid u sam projekt. Ispunjene prijavnice šalju se na mail adresu.

Nepotpune prijavnice neće se razmatrati. Tlocrt HDD galerije nalazi se u dokumentu u prilogu.

Rok za prijavu prijedloga je 10. srpanj.

Objavio/la hana [at] kulturpunkt.hr 30.06.2020