Izlaganje u sklopu programa NMG@PRAKTIKA | kulturpunkt

Natječaji Poziv na sudjelovanje

<

Izlaganje u sklopu programa NMG@PRAKTIKA

Udruga Mavena poziva umjetnike/ce (s naglaskom na mlađe autore, studente i umjetnike/kustose na početku svoje profesionalne karijere) da se prijave na natječaj za izlaganje u 2019. godini.

ROK: 30.06.2018

Udruga Mavena – 36 njezinih čuda poziva umjetnike (s naglaskom na mlađe autore, studente i umjetnike/kustose na početku svoje profesionalne karijere) da se prijave na natječaj za izlaganje u 2019. godini u sklopu ciklusa izložbi i popratnog programa NMG@PRAKTIKA. 

Poziv je otvoren za prijavu samostalne i skupne izložbe, akcija, performansa, interdisciplinarnih projekata i kustoskih koncepcija s naglaskom na novomedijske projekte i izložbe koje će biti odabrane kao dio programa NMG@PRAKTIKA u prostorima galerije u sklopu kluba Kocka, Doma mladih ili javnim gradskim prostorima grada Splita u 2019. godini. Također je moguće prijaviti izložbe u formi koncepta/skice za koje je u tom slučaju potrebno specificirati troškovnik za eventualno (su)financiranje produkcije radova.

Prijava treba sadržavati:

·  Popunjenu Prijavnicu NMG@PRAKTIKA 2019 koju možete pronaći ovdje

·  Popratni materijal (do 5 fotografija / skica, video ili audio zapisi)

 

Prijave se mogu poslati isključivo mailom zaključno s 30. lipnja 2018. u 23.59 sati.

Prijave razmatraju kustosice programa Lana Beović, Natasha Kadin i Ivana Vukušić, medijska umjetnica Tihana Mandušić i dizajner Nikola Križanac.

Rezultati natječaja biti će objavljeni najkasnije do 1. rujna 2018. godine na web stranici Mavene, te će oni koji su odabrani za izlaganje u 2019. biti obaviješteni mailom. Nepotpune, nepravilno ispunjene i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte organizatore na istu mail adresu. 

Više informacija o radu udruge Mavena potražite ovdje.  

Objavio/la martina [at] kulturpunkt.hr 06.06.2018