Između estetike i politike | kulturpunkt

Video

Između estetike i politike

Vida Knežević iz beogradskog Kontekst kolektiva u Zagrebu je održala predavanje posvećeno transformativnom potencijalu angažirane umjetnosti.

Vida Knežević članica je autonomne umjetničko-medijske organizacije Kontekst kolektiv i izvršna urednica regionalnog medijskog portala Mašina. Radi na istraživanju za doktorsku tezu na Univerzitetu umetnosti u Beogradu naslova "Teorija i praksa kritičke levice u jugoslovenskoj kulturi (jugoslovenska umetnost između dva svetska rata i revolucionarni društveni pokret)", a realizirala je i mnogobrojne projekte u polju kustoskih, umjetničkih i aktivističkih praksi. 

U Zagrebu je 3. studenog održala predavanje naslovljeno Između estetike i politike – umjetnost u revolucionarnim vremenima u kojemu se dotakla materijalnih praksi angažirane umjetnosti, njenom transformativnom potencijalu, ali i ograničenjima, različitim formama umjetničkog organiziranja i povezivanja u širu revolucionarnu borbu.

Predavanje je u prostoru za produkciju suvremene umjetnosti, edukaciju i aktivizam BAZA organizirao kustoski kolektiv [BLOK], a snimio ga je Srđan Kovačević