Kad bi svi... | kulturpunkt

Vijesti Civilno društvo

<

Kad bi svi...

Objavljena je publikacija s izvještajima i zaključcima okruglih stolova organiziranih u okviru ovogodišnjih Dana udruga.

  • A
  • +
  • -

TACSO ured u Hrvatskoj izdao je publikaciju s ovogodišnje konferencije Dani udruga koja je održana u Zagrebu od 14. do 16. lipnja u organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i TACSO ureda.

Publikacija naslova Kad bi svi... sadrži izvješća sa svih sedam održanih okruglih stolova, Dana otvorenih vrata udruga te evaluacijsko izvješće Dana udruga koje iznosi procjenu organizacijskih i sadržajnih aspekata Dana udruga 2012. iz perspektive sudionika i sudionica. U publikaciji tako možete čitati o čemu su razgovarali i što su zaključili predstavnici civilnog društva na temu sudjelovanje mladih u oblikovanju javnih politika na lokalnoj razini, modela učinkovitog zagovaranja, novih financijskih mogućnosti, društvene kohezije građana i mladih na području suzbijanja siromaštva i maloljetničke delinkvencije, kriterija za dodjelu državnih i gradskih prostora na korištenje udrugama te uloge organizacija civilnog društva u razvoju socijalnog i društvenog poduzetništva. 

Publikacija je dostupna u elektroničkom obliku na istaknutom linku

Izvor: TACSO

 
Objavio/la petra [at] kulturpunkt.hr 18.12.2012

VEZANE VIJESTI

Svima je jasno da se radi netransparentno

Na okruglom stolu održanom u okviru Dana udruga raspravljalo se o mogućim kriterijima za dodjelu prostora udrugama.