Kinemaskop | kulturpunkt
Kratki opis: 

Kinemaskop je projekt kojemu je cilj analitički se osvrnuti na suvremena strujanja u hrvatskom filmu i doprinijeti razvoju kritičkog dijaloga o filmu.

/Scroll down for English version/
Tekstovi i razgovori bave se produkcijskom, reprezentacijskom i poetičkom sferom rada na filmu, a njihovi su autori i autorice, kao i građa te umjetnici kojima se bave, pripadnici mlađe generacije. Ovim sadržajima želimo doprinijeti sustavnoj prezentaciji i podizanju vidljivosti autora te generacije i otvoriti prostor kritičke evaluacije njihovog rada mlađim kritičarima i kritičarkama.

Projekt podržava Hrvatski audiovizualni centar.
Za detaljne informacije i mogućnosti suradnje slobodno nam se obratite.
Kontakt: vatroslav[at]kulturpunkt[dot]hr

About Kinemaskop

The aim of the Kinemaskop project is to offer critical analysis of contemporary tendencies in Croatian cinematography and contribute to the development of critical discourse on the subject of cinema.
Texts and interviews published as part of the project concentrate on the productional, representational and poetic sphere of the process of making films from the perspective of young authors. With this project we aim to increase the systematic presentation and raise the level of visibility of these authors. Another goal is opening further media spaces and the possibility for critical evaluation of their work by their peers young writers and critics.
The project is supported by the Croatian Audiovisual Centre.

Projekt aktivan: 
Yes