Klasna stratifikacija u hrvatskom društvu | kulturpunkt

Najave Predavanje

<

Klasna stratifikacija u hrvatskom društvu

Cilj ovog seminara Grupe 22 je otvoriti pitanje klasne stratifikacije u hrvatskom društvu.

14.10.2014 , Zagreb - Galerija Nova
  • A
  • +
  • -

Mike Savage, poznati sociolog klase i kulture, tvrdi da britansko društvo odlikuje klasni paradoks – što su ekonomske nejednakosti veće, svijest o klasnom raslojavanju je slabija. U Hrvatskoj pojam klase nije politiziran kao u britanskom kontekstu o kojem govori Savage, ali nije ni tako detaljno istraživan pa je teško procijeniti vrijedi li taj paradoks kod nas.

Karin Doolan, članica Grupe 22 i docentica na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru, skicirat će suvremene pristupe definiranju klasa i predstaviti preliminarne rezultate klasne analize karakteristika i praksi hrvatskih srednjoškolaca. U svom pristupu klasnoj analizi polazi od Bourdieuovih koncepata kulturnog, ekonomskog i socijalnog kapitala, konstruirajući klasne klastere na temelju anketnih odgovora učenika i učenica zagrebačkih srednjih škola.

Seminar će održati u utorak, 14. listopada u 19 sati u Showroomu galerije Nova. 

Objavio/la vatroslav [at] kulturpunkt.hr 09.09.2014