Koreografija je analiza | kulturpunkt

Vijesti Izvedbene umjetnosti

<

Koreografija je analiza

Bojana Cvejić i Goran Sergej Pristaš sudjeluju barcelonskoj konferenciji Expanded Choreography. Situations, Movements, Objects.

  • A
  • +
  • -

Konferencija Expanded Choreography. Situations, Movements, Objects, posvećena koreografiji kao strategiji koja nadilazi polje izvedbenog i prelazi u alat političkog promišljanja i diskuzivnog oblikovanja društvene kritike, bit će održana od 29. do 31. ožujka u Muzeju suvremene umjetnosti u Barceloni.   

Ovaj trodnevni skup, na kojem će uz koreografe sudjelovati i povjesničari umjetnosti, vizualni umjetnici, teoretičari, dramaturzi i filozofi, organiziran je na temu širenja pojma i praksi koreografije. Kako stoji u najavi: "Posljednjih nekoliko godina termin koreografija upotrebljava se u sve širem smislu te je postao sinonim za strukture i strategije odvojene od tjelesne ekspresije, stila i reprezentacije. Jednako tako, značenje koreografije preobrazilo se iz seta protokola i alata koji služe kako bi se proizvelo nešto predodređeno, kao na primjer ples, u otvoreni 'klaster' alata koji se jednakim kapacitetom koriste za analizu i produkciju. 

Koreografija danas prolazi kroz pravu revoluciju. Ona se okreće od etablirane premise o plesu i njoj pripadajuće asocijacije o vještini, kako bi postavila autonomni diskurs koji nadilazi uzročnost konceptualizacije, izražavanja i reprezentacije. U isto vrijeme, zato što se nalazi na presjeku društva u većoj mjeri organiziranog oko pokreta, subjektivnosti i nematerijalne razmjene, ona dobiva impuls na političkom nivou. Koreografija nije a priori performativna, niti je vezana uz ekspresiju i potvrđivanje subjektivnosti. Ona postaje proširena praksa koja je unutar sebe, kao i na van, politična". 

Cilj ove konferencije jest predstaviti različite perspektive i utvrditi početak posebnog diskursa namijenjenog koreografiji kao proširenoj praksi koja se odmiče od umjetničkog istraživanja i zalazi u druge prostore. Ovom prigodom u Barceloni će govoriti Bojana Cvejić, Dorothea von Hantelmann, Graham Harman, Ana Janevski, André Lepecki, Xavier Le Roy, Maria Lind, Isabel de Naverán, Luciana Parisi, Goran Sergej Pristaš, Mårten Spångberg, Francisco Tirado, Christophe Wavelet i mnogi drugi.

P. N. / MACBA / Foto: Xavier Le Roy, Self Unfinished 

 

 

Objavio/la petra [at] kulturpunkt.hr 29.03.2012