Krenuti u novom smjeru | kulturpunkt

Vijesti Teorija

<

Krenuti u novom smjeru

Zbornik Degrowth: A Vocabulary for a New Era neophodan je izvor informacija svima koji se bore za stvaranje drugačijeg i pravednijeg svijeta.

FOTO: Rain Rabbit

Polazna je točka zbornika tvrdnja da živimo u doba stagnacije, pauperizacije, povećanja nejednakosti te socio-ekoloških katastrofa. U dominantnom diskursu sve ovo su posljedice ekonomske krize, nedostatka ekonomskog rasta ili nedovoljne razvijenosti. Radovi zastupljeni u zborniku zalažu se za to da je upravo ekonomski rast uzročnik problema današnjice te da je postao neekonomičan, ekološki neodrživ i bazično nepravedan.

Ideja uvođenja pojma degrowth inspirirana je mišlju o stvaranju novog vokabulara kad jezik postane nedostatan za artikulaciju onoga što je potrebno reći. S ishodištem u Francuskoj, pokret aktivista i intelektualaca diljem svijeta počeo je pozivati na izuzeće ekonomskih idioma iz područja javne rasprave te na poništenje ekonomskog rasta kao društvenog cilja. Degrowth ili décroissance ("od-rast") njima označava željeni smjer razvitka društava koja će koristiti manje prirodnih resursa te koja će se organizirati u radikalno drugačije tipove zajednica.

Degrowth: A Vocabulary for a New Era prva je knjiga na engleskom jeziku koja opširno pokriva literaturu o negaciji ekonomskog rasta, a predstavlja i objašnjava različite ideje, imaginarije te akcije koje bi bile usmjerene na rješavanje problema važnosti ekonomskog rasta. Knjiga okuplja stručnjake u polju, mlade istraživače te aktiviste koji prakticiraju "od-rast". 

Urednici zbornika su Giacomo D'Alisa, Federico Demaria i Giorgios Kallis, članovi međunarodne organizacije Research & Degrowth, a zbornik je izdan u nakladi Routledgea

T.Ž. / Grupa 22

Objavio/la tomislav [at] kulturpunkt.hr 16.12.2014