Kritičarski praktikum: Performans, između | kulturpunkt

Video

Kritičarski praktikum: Performans, između

Una Bauer, Tihana Bertek i Ana Fazekaš govore o kritici performansa te izazovima tumačenja online izvedbe.

Performans je umjetnički oblik koji se povijesno razvio u području vizualnih umjetnosti, no ubrajamo ga u izvedbene umjetnosti. Položaj performansa na granici između područja smješta ga i između disciplinarnih linija koje prati kritika, kao i drugi oblici proizvodnje znanja o umjetnosti. 

Specifičan položaj umjetnosti performansa poslužio je kao polazište Kritičarskom praktikumu s Kulturpunktovim autoricama Unom Bauer, Anom Fazekaš i Tihanom Bertek. Tri kritičarke propituju disciplinarne linije, razotkrivaju kontekste koji su oblikovali njihove pojedinačne pristupe te na konkretnim primjerima demonstriraju izazove kakve postavljaju oblici izvedbe koje nije tako lako smjestiti u okvire pojedinih disciplina. Uz umjetnost performansa, razgovor se bavi i pristupima online izvedbenosti. 

Primjeri o kojima autorice govore su redom: Performative Habitats Egle OddoSCRIPT Lauren Lee Mccarthy, Two Lizards autorica Orian Barki i Meriem Bennani te Excellences & Perfections Amalije Ulman.

Kritičarski praktikum je moderirala Hana Sirovica, a razgovor se održao u sklopu programa Kritika – jučer, danas, sutra.