Kritičko preispitivanje i revitalizacija grada | kulturpunkt

Najave Okrugli stol

<

Kritičko preispitivanje i revitalizacija grada

Cilj okruglog stola Ilica kulture - dijalog kulturnih praksi urbaniteta je potaknuti raspravu o razvoju Ilice, te mjestu koje umjetnost i kultura zauzimaju u njenom razvoju.

12.10.2016 , Zagreb - Galerija VN

Na potezu od Britanskog trga do Vodovodne ulice u Ilici je danas preko 50 praznih uličnih lokala od kojih su neki privatni, a neki u vlasništvu grada Zagreba ili države.

Ilica je danas živući spomenik odumiranja grada uslijed izmještanja ekonomskog i društvenog interesa na njegovu periferiju, što je uvjetovano političkom i društvenom transformacijom društva u tranziciji. Upravo ovo stanje potaknulo je umjetnika Lea Vukelića da osmisli prijedlog - inicijativu pokretanja umjetničke i interdisciplinarne platforme “Ilica kulture” sa ciljem kritičkog preispitivanja i revitalizacije ovog dijela grada tj urbanog prostora, te revalorizacije njegovog nekadašnjeg značaja za stanovnike grada Zagreba kao i jedinstvenog doprinosa za kulturu grada.

Okrugli stol Ilica kulture  - dijalog kulturnih praksi urbaniteta održat će se u srijedu, 12. listopada u 19 sati, a u njemu će sudjelovati Sandra Uskoković, Marko Golub, Bojan Mucko, Dafne Berc, Aleksandar Battista Ilić, Sonja Leboš, Vladimir Frelih, Ivana Borovnjak, Boris Bakal, Barbara Blasin, Josipa Bubaš te Leo Vukelić kao moderator.

"Izvorno značenje većine današnjih gradova je pretvoreno u vrijednost znaka. Kapitalističko, konzumerističko društvo povlači za sobom destrukciju gradova koje je sve teže shvatiti kao organske jedinice, jer su postali objekti protoka i izračuna, što u konačnici implicira da troše sami sebe. U današnje vrijeme, dva oprečna procesa ugrožavaju gradove : instrumentalizacija i estetizacija. S jedne strane, naša sekularna, materijalistička i kvazi-racionalna kultura pretvara građevine u instrumentalne strukture lišene duhovnog značenja, a u svrhu utilitarnosti i ekonomije. S druge strane, urbana građa se pretvara u izradu zavodljivih, estetiziranih slika bez ikakvog utemeljenja u našem egzistencijalnom iskustvu. Umjesto da predstavlja živuću I utjelovljenu egzistencijalnu metaforu, današnja urbana kultura ima tendenciju da projicira čisto retinalne slike, namijenjene za zavođenje oka”, piše Sandra Uskoković.

Cilj okruglog stola Ilica kulture  - dijalog kulturnih praksi urbaniteta je potaknuti raspravu o razvoju Ilice, te mjestu koje umjetnost i kultura zauzimaju u njenom razvoju.

Objavio/la vatroslav [at] kulturpunkt.hr 07.10.2016