Kritika - jučer, danas, sutra | kulturpunkt
Kratki opis: 

Program Kritika – jučer, danas, sutra usmjeren je na afirmaciju i aktualizaciju kritičkog diskursa o suvremenim kulturno-umjetničkim praksama primarno u medijskom prostoru, ali i u širem kulturnom i društveno-političkom kontekstu.

/Scroll down for English version/

Program Kritika – jučer, danas, sutra višegodišnja je programska linija udruge Kurziv započeta projektom Criticize This! koji smo provodili od 2011. do 2013. godine s partnerima iz Hrvatske (Kulturtreger), Srbije (Beton, SeeCult.org) i Crne Gore (Plima), a nastavljena projektnim ciklusima Pogled izvana (2013) te Kritika danas – teorija i praksa (2014), kao i četverogodišnjim projektnim ciklusom Svijet oko nas (2017-2020).

Program je usmjeren na afirmaciju i aktualizaciju kritičkog diskursa o suvremenim kulturno-umjetničkim praksama primarno u medijskom prostoru, ali i na afirmaciju šireg problema kritike i kritičkog mišljenja kao prakse refleksije, participacije, angažmana i uključivanja u društvo. Iščezavanje kritike iz dominantnih medija, zanemarenost suvremenih kulturno-umjetničkih praksi i izvaninstitucionalne kulture, izostanak njihove valorizacije i sagledavanja u širem kulturnom i društveno-političkom kontekstu bili su poticaji za postavljanje fokusa na temu kritike i kritičkog mišljenja.

Program provodimo u sinergiji i suradnji s udrugom Kulturtreger koja se primarno bavi područjem književne kritike, dok su naši fokusi postavljeni na područja vizualnih i izvedbenih praksi te teorijska razmatranja kritike i kritičkih praksi. Pored praktične produkcije kritičkih tekstova, program čini i teorijsko, odnosno analitičko problematiziranje forme kritike u njezinim formalnim i strukturnim aspektima, pristupu i novim prostorima njezine pojavnosti s obzirom na transformacije medijskog krajolika u kojem je sve manje prostora za kritičku i analitičku valorizaciju kulturno-umjetničkog rada.

Projekt se odvija u online i offline prostoru. S jedne strane redovna produkcija kritike na tragu klasičnog kritičkog pristupa kojim se evaluira i analizira domaća umjetnička produkcija poglavito je smještena u online prostor, dok je fokus offline segmenta programske linije postavljen na teorijska razmatranja kritike kroz serije predavanja inozemnih stručnjaka te otvaranje rasprave među profesionalcima.

Za detaljnjije informacije vezano uz projekt Kritika - jučer, danas, sutra možete kontaktirati koordinatoricu organizacije, Matiju Mrakovčić,  matija[at]kulturpunkt[dot]hr. 

Criticism – yesterday, today, tomorrow

The programme Criticism – yesterday, today, tomorrow is a multi-annual programme framework, initiated in 2011 with Criticize This!, a project which lasted till 2013 and involved Croatian (Kulturtreger), Serbian (Beton, SeeCult.org) and Montenegrin (Plima) partner organizations. The framework was continued through projects such as Pogled izvana/A glance from the outside (2013) and Kritika danas – teorija i praksa/Criticism today – theory and practice (2014).

The programme framework is directed towards affirmation and realization of critical discourse on contemporary cultural and artistic practices in the media, and towards identifying the subject of criticism as a process of reflection, participation and social engagement. The disapearence of critical journalism from mainstream media, the disregard of contemporary cultural and artistic practices and independent culture, their valorization within a wider cultural and social-political context – all were incentives for making criticism and critical analysis the foci of the project.

The programme is implemented in cooperation with Kulturtreger which deals with aspects of literary criticism, while the primary concerns of Kurziv are visual arts, performing arts and the theoretical background of criticism and critical practices. Alongside the practical aspect of production of texts, the programme involves analytical approach to various forms of criticism, its formal, structural aspects and its accessibility in the current media landscape where we are witnessing an overall absence of analytical valorization of cultural and artistic production.

The project is being realised in online and offline spaces. Regular production of critical works, which evaluate and analyze current Croatian artistic production is realized in online spaces. The offline programme involves theoretical considerations of criticism through a series of lectures from foreign experts and open discussions among professionals.
 

Projekt aktivan: 
Yes