Kriza i zameci novih otpora | kulturpunkt

Vijesti Teorija

<

Kriza i zameci novih otpora

Zbornik Centra za radničke studije rezultat je konferencije "Dva desetljeća nakon kraja socijalizma" i predstavlja istraživačke projekte o temama i pitanjima postsocijalističkog perioda.

Pripremila: Matija Mrakovčić

FOTO: slowlifeofantsa.blogspot

  • A
  • +
  • -

Sve države nasljednice bivše Jugoslavije kretale su se u osnovi sličnim putanjama, kako po pitanju socioekonomskog razvoja, tako i po pitanju političkog i ideološkog tumačenja tih procesa u mainstream diskursu. Socioekonomski, restauracija kapitalističkih proizvodnih odnosa, u kombinaciji s progresivnom asimilacijom u (neo)liberalne tržišne režime s Europskom unijom i drugim regijama kapitalističkog centra, dovela je do obuhvatne deindustrijalizacije, socijalne polarizacije i rastuće zaduženosti, kako javne, tako i privatne. 

Ti procesi su institucionalno i ideološki osnaženi upućivanjem na nužnost "modernizacije" neoliberalnog usmjerenja, no pritom su ostali bez političkog odgovora i adekvatne teorizacije s ljevice. Ideološka inkriminacija marksizma zbog njegovih veza s jugoslavenskim socijalističkim projektom i paralelni – i s tim procesom povezani – dramatični uspon nacionalizma krajem osamdesetih i tijekom devedesetih, izbrisali su ili gotovo do nevidljivosti zaklonili klasno pitanje, i to upravo u trenutku njegova historijskog povratka kao neposredne društvene stvarnosti. 

Cilj konferencije "Dva desetljeća nakon kraja socijalizma" koju je Centar za radničke studije organizirao 2012. godine bio je pružiti platformu za izmjenu ideja i predstavljanje teorijskih radova i istraživačkih projekata iz kritičke perspektive na centralne teme i pitanja postsocijalističkog perioda. 

"Namjera nam je bila predstaviti teorijski i empirijski dobro fundirana istraživanja iz lijeve perspektive i time se suprotstaviti dominantnim nacionalističkim i/ili (neo)liberalnim narativima, kako po pitanju tumačenja propasti Jugoslavije, tako i po pitanjima socijalnih, ekonomskih i političkih razvojnih putanji njezinih država nasljednica. Svrha ovoga skupa je bila okupiti kritičke istraživače iz različitih post-jugoslavenskih država i predstaviti istraživanja na temu obrazaca ekonomske integracije država nasljednica u europski i svjetski kapitalizam, nove međunarodne podjele rada nakon propasti realsocijalizma i prirode promjena režima reprodukcije radne snage u tom geo-ekonomskom i regionalnom kontekstu", navedeno je u uvodu zbornika. 

U poglavlju Nasljeđe socijalizma o lekcijama jugoslovenskog radničkog samoupravljanja za današnje antikapitaliste piše Vladimir Unkovski Korica, Andreja Živković piše o porijeklu sadašnjih dužničkih kriza u bivšoj Jugoslaviji, Vladimir Cvijanović o putanji režima akumulacije u Hrvatskoj, o makroekonomskom okviru stvaranja i razaranja industrijske proizvodnje u Hrvatskoj piše Domagoj Mihaljević, a o repatrijarhalizaciji društva i re-domestifikaciji žena Lilijana Burcar.

Restauracija kapitalizma i dometi otpora donosi istraživanja Joachima Beckera, Saše Furlana, Marka Kržana, Primoža Krašovca i Heika Bolldorfa. U poglavlju i krizi i zamecima novih otpora, o komodifikaciji javnog sektora na slučaju zdravstva piše Jelena Kranjec, Andrea Milat piše o uništenju tekstilne industrije, Goran Musić o konturama novog radničkog pokreta na Balkanu, dok Toni Prug donosi teorijski nacrt razvojno-egalitarne znanosti.

Zbornik možete preuzeti na istaknutoj poveznici.

Objavio/la matija [at] kulturpunkt.hr 15.02.2016

VEZANE VIJESTI

Pioniri i udarnici u povijesnoj perspektivi

Piše: Vatroslav Miloš
Pulski CKPIS sustavnim se proučavanjem jugoslavenskog društvenog, političkog i kulturnog života etablirao kao jedna od ključnih znanstveno-istraživačkih institucija u zemlji.

Kontinuitet društvenih sukoba

Piše: Martina Domladovac
U sklopu ciklusa predavanja Centra za radničke studije predstavljeno je istraživanje štrajkova u kombinatu Borovo od 1987. do 1991. godine.

Nakon socijalizma

Pripremio: Tomislav Žilić

U Puli je predstavljen zbornik radova Socijalizam na klupi koji se osvrće na ekonomske, kulturološke te ideološke momente socijalističke Jugoslavije.